Bli kjent med foreningen!

Bli kjent med foreningen!

Tirsdag 17.januar inviterer styret i NFHT til åpent møte, der intensjonen er å presentere foreningens formål og hva vi har gjennomført av tiltak og aktiviteter siden oppstart i 2019. Vi ønsker nye og tidligere medlemmer velkommen til dette åpne møtet, og håper på...
One-size-does-not-fit-all

One-size-does-not-fit-all

Gro B. Samdal holdt et innlegg med fokus på endringsteknikker, og var svært opptatt av å løfte fram behovet for å ha kunnskap til å sjonglere med ulike samtale- og motivasjonsteknikker i møte med den enkelte bruker. Målsetningen er å styrke den indre motivasjonen til...

Forskning på Frisklivssentralen

Line Oldervoll gir oss en oversikt over tidligere og pågående forskning i frisklivssentraler (FLS), en aktivitet som tiltok spesielt etter 2014. De første publikasjoner lå ute i 2013 og 2014, og beskrev henholdsvis den typiske FLS-kandidat og deres atferd inntil 12...

Systematiske kunnskapsoppsummeringer

Seniorforsker Eva Denison gav oss et innblikk i det massive arbeidet bak flere systematiske kunnskapsoppsummeringer på erfaringer fra kostholds- og aktivitets-atferdsfokuserte intervensjoner. Hun la vekt på at evidensbyrden aldri kunne bli høyere enn TROLIG...

Frisklivssentralen, history-at-a-glance

Henriette Øien, leder for avdeling for folkehelsesykdommer, åpnet seminaret med å ønske velkommen, åpne for en kort presentasjon av hver enkelt deltager, og deretter gi en kort oversikt over frisklivssentralens (FLS) historie. Hun påpekte at FLS ikke er en statisk...
ACSM 2019; idrettsmedisinsk kongress

ACSM 2019; idrettsmedisinsk kongress

Den årlige internasjonale kongressen i regi av American College of Sports Medicine (ACSM) samler studenter og forskere fra hele verden i USA hver mai/juni måned. I år gikk kongressen i Orlando (Florida), og som sedvane er seksjon for Idrettsmedisin ved Norges Idrettshøyskole godt representert; deriblant også lederen i NFHT!

Forskningsrådets helsekonferanse 2019

Forskningsrådets helsekonferanse 2019

Norges Forskningsråd inviterte til seminar 22.mai 2019 med problemstillingene: «Hvordan skal forskningen møte fremtidens helseutfordringer? Forskningsrådet inviterer næringslivet, forskere, forskningsledere, helsetjenesten og helsemyndighetene for å diskutere...