Vi ønsker dere velkommen til karrieredag og årsmøte; 10.september fra kl 17.00.

Vi håper at dette skal gi dere innblikk i arbeidsmuligheter, og også en mulighet for å stille relevante spørsmål. Vi håper å se mange interesserte, da arrangementet avsluttes med årsmøte og valg, og det er varslet at to av styrets fem medlemmer ønsker å «tre av». Vi håper at ivrige kolleger ønsker bidra, enten ved å komme med innspill og synspunkter, eller ved å stille til valg. Styret vil informere kort om sitt arbeide det første stiftelsesåret, og foreløpige planer og ønsker for tiden framover.

Deltagelse i karrieredagen og årsmøtet er gratis, men vi trenger din påmelding for å sende deg link til arrangementet; mail til nfht.no@gmail.com

Program for karrieredagen og årsmøtet:

17:00-17:15: Velkommen, ved styret NFHT

17:15–17:45: Helsedirektoratet, ved Henriette Øien – avd.dir. Folkesykdommer, ansv. Frisklivssentraler

17:45–17:55: Spørsmålsrunde, Helsedirektoratet

18:00–18:30: Exercise is Medicine, v/ Terje Halvorsen – lege, leder av EIM Norge

18:30–18:40: Spørsmålsrunde, Exercise is Medicine

18:40-18:50: KAFFEPAUSE

18:50–18:55: Karriereinnblikk, NFHT innleder

18:55–19:05: ROS, Rådgivning om spiseforstyrrelser, ved Mari Ourum (Senterleder ROS Oslo/Akershus)

19:10–19:20: Rehabiliteringssenteret Air, ved Josefine Heia

19:25-19:35: Modum Bad, ved Veslemøy Bråten

19:35-19:45: PAUSE

19:45–19:55: Frisklivssentralen, ved Lene Østby Furu (tidligere fagleder Frisklivssentralen i Ski; nå Frisklivskoordinator i Moss)

 20:00: ÅRSMØTE

Årsmøtets saksliste:

Sak 1: Godkjenning av de stemmeberettigede

Sak 2: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 3: Valg av møteleder, sekretær og 2 til å underskrive protokollen

Sak 4: Aktiviteter 2019 og 2020/21

Sak 5: Regnskap 2019

Sak 6: Budsjett 2020

Sak 7. Valg