Om NFHT

NFHT (Norsk Forening for Helse- og Treningsfysiologer) representerer fagpersoner bachelor- eller masterutdannelse fra norske høyskoler og universiteter. Vår kompetanse omfatter bruken av fysisk aktivitet for forebygging og behandling av både fysiske og psykiske helseutfordringer (aktivitetsmedisin).

Helse- og treningsfysiolog (trener) som viser deltaker korrekt utførelse av en øvelse.

NFHT sitt mål er å synliggjøre fagkompetansen vår arbeidsmarkedet og samfunnet forøvrig, gjennom aktiv deltakelse i medier, fagseminarer og samarbeid med relevante partnere. Vi har også som mål å ivareta våre medlemmers interesser og rettigheter i arbeidsmarkedet, samt stimulere til kontinuerlig faglig utvikling.

Veien hit

Da NFHT ble reetablert i 2019, var det to sentrale oppgaver for å oppnå økt anerkjennelse og etterspørsel etter vår fagkompetanse i arbeidsmarkedet:

  1. Å etablere en enhetlig tittel som kunne identifisere oss som en yrkesgruppe.
  2. Å utforske muligheten for helseautorisasjon.

Helseautorisasjon har lenge vært en intern diskusjon for å kunne stille sterkere i arbeidsmarkedet, spesielt når det gjelder offentlige stillinger.

Samlende tittel

Gjennom samarbeidet i «Fagforum for Fysisk Aktivitet og Helse,» der norske universiteter og høyskoler samt NFHT deltar, har vi tablert en samlet fagtittel – helse- og treningsfysiolog – som ble offisielt tatt i bruk fra sommeren 2021. Alle aktører i dette samarbeidet er enige om at en slik tittel krever minimum tre emner i bachelorstudieprogrammet: Aktivitetsmedisin, helsekommunikasjon og minimum 6 ukers pasientrelatert praksis. Per 2023 er det fem utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanning til denne tittelen og har begynt å bruke tittelen. Disse er Norges Idrettshøgskole, Universitetet i Sørøst-Norge, Høgskulen på Vestlandet, Høgskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania. Andre institusjoner jobber aktivt for å tilpasse seg disse kompetansekravene (Universitet i Agder og Universitet i Tromsø), mens noen har valgt å stå utenfor samarbeidet på grunn av ønsker om alternative titler eller fagspesialisering (NTNU og Universitet i Stavanger).

Autorisasjon som neste skritt

NFHTs neste mål, i samarbeid med utdanningsinstitusjonene (nå samlet i «Fagforum for Helse- og Treningsfysiologer»), er å undersøke muligheten for en eventuell søknad om helseautorisasjon. Dersom det blir enighet om å søke, må initiativet komme fra utdanningsinstitusjonene. Norges Idrettshøgskole sendte inn en autorisasjonssøknad i 2015, men denne ble avvist med en grundig begrunnelse. Søknaden, begrunnelsen og motivasjonen for å heve kompetansen er nå grunnlaget for videre arbeid i det samlede fagforumet. Vi mener at en ny søknad vil ha større støtte med flere signerte aktører.

Fordeler og ulemper med autorisasjon

Helseautorisasjon representerer en sterk fordel når det gjelder pasientsikkerhet og trygghet. Pasientene kan være sikre på at autoriserte helse- og treningsfysiologer oppfyller spesifikke krav og standarder for kompetanse. Dette styrker tilliten mellom pasienter og helse- og treningsfysiologer og kan føre til bedre behandlingsresultater. Samtidig åpner autorisasjonen for spennende karrieremuligheter innen helsesektoren og andre helseinstitusjoner. En offisiell autorisasjon gir et konkret kompetansestempel og gjør autoriserte helse- og treningsfysiologer mer ettertraktet som ansatte. Dette kan føre til økte lønninger og forbedrede arbeidsforhold. En enhetlig autorisasjon vil også rydde opp i titler og beskrivelser, som i dag kan være forvirrende for pasienter og arbeidsgivere. Dette vil bidra til å etablere en tydeligere yrkesidentitet og øke gjenkjennelsen og forståelsen for helse- og treningsfysiologers rolle.

På den andre siden kan autorisasjon også føre til økt byråkrati og mer regelmessig dokumentasjon av utførte helsetjenester. Dette kan kreve betydelig tid og ressurser fra helse- og treningsfysiologer som allerede har travle timeplaner. Noen eksisterende helse- og treningsfysiologer samt utdanningsprogrammer kan kanskje ikke oppfylle alle kravene autorisasjonen krever. Det kan også medføre justeringer og tilpasninger i utdanningsprogrammene, som kan være en utfordring for både utdanningsinstitusjonene og nyutdannede fysiologer. Spørsmålet om nødvendig praksis for autorisasjon kan også skape usikkerhet, da variasjonen i praksiskrav kan være forvirrende for helse- og treningsfysiologer og utdanningsinstitusjoner. Dette gjelder spesielt når det kommer til godkjente praksisplasser og krav til veiledning. Autorisasjon kan også føre til en mer standardisert tilnærming til utdanning, noe som kan svekke særegenheten til de ulike utdanningsinstitusjonene. Dette kan igjen påvirke variasjonen i tilbudet og tilpasningen til ulike regionale behov.

I den store sammenhengen representerer helseautorisasjon både fordeler og ulemper som må vurderes nøye. Det er viktig å finne en balanse mellom fordelene ved økt pasientsikkerhet, klare karrieremuligheter og en definert yrkesidentitet, samtidig som man håndterer de potensielle utfordringene knyttet til økt byråkrati, praksiskrav og standardisering av utdanning. Det er også viktig å påpeke at en helseautorisasjon ikke nødvendigvis vil medføre tilskuddsordninger eller refusjon, basert på erfaringer fra andre helseprofesjoner.

Helse- og treningsfysiologer på verdensbasis

Helse- og treningsfysiologer har en global tilstedeværelse som eksperter innen helse og trening. I land som Storbritannia, Australia, New Zealand og Canada har de muligheten til å bli autoriserte, gjerne kjent som «Exercise Physiologists» eller «Clinical Exercise Physiologist». De spiller en sentral rolle i behandling og forebygging av helseutfordringer. Den internasjonale anerkjennelsen viser behovet for en enhetlig tittel i Norge, noe som vil styrke yrkesgruppens identitet og samarbeid på verdensplan.

Gjennom deltakelse i internasjonale konferanser og nettverkssamlinger deler norske helse- og treningsfysiologer sin kompetanse og lærer av beste praksiser globalt. Dette engasjementet bidrar til å løfte yrkesgruppen internasjonalt og åpner for påvirkning av positive endringer på global skala.

Veien videre

Vårt fremtidige fokus bør rettes mot hvordan vi kan bidra til et bedre og mer helhetlig helsevesen, både med og uten en autorisasjon. Dette inkluderer hvordan vår kompetanse kan gagne pasienter støtte andre aktører i helsevesenet og bidra til tverrfaglig samarbeid. Dersom helse- og treningsfysiologer en dag får helseautorisasjon, er det avgjørende at vi står sammen og fremmer både oss selv og våre kolleger innen helsevesenet. Vi må også opprettholde tett samarbeid med relevante utdanningsinstitusjoner for å forme en felles fremtid for helse- og treningsfysiologer, der vår yrkesgruppe kan være en ressurs for å bedre folkehelsen på ulike områder.

Styret

Følgende styremedlemmer ble valgt ved årsmøtet mars 2023:

M.Sc Håvard C Lorentzen

M.Sc Håvard C Lorentzen

Leder

PhD Christina Gjestvang

PhD Christina Gjestvang

Styremedlem

MSc Tom-Daniel Langerud

MSc Tom-Daniel Langerud

Styremedlem

BSc Malin Skindlo

BSc Malin Skindlo

Styremedlem

Tidligere styremedlemmer:

  • 2022-2023: M.Sc Ida Cecilia Juhasz
  • 2019-2023: PhD Therese Fostervold Mathisen (leder)
  • 2019-2023: BSc Kristin Granum Rosebø (nestleder)
  • 2019-2023: PhD Anne Mette Rustaden
  • 2020-2023: MSc Veslemøy Bråten
  • 2019-2022: BSc Lene Østby Furu
  • 2019-2020: MSc Josefine Heia
  • 2019-2020: BSc Ingvill Aarset Rysett