Om NFHT

Norsk forening for helse- og treningsterapeuter ble formelt stiftet i 2002. Etter en lengre tids inaktivitet ble foreningen revitalisert ved stiftelsesmøte 29. mars 2019.

NFHT er interesseforening for norske helse og treningsterapeuter. Denne foreningen samler fagpersoner med bachelor- eller masterutdannelse fra norske høyskoler og universitet som har spesialkompetanse i å bruke fysisk aktivitet i forebygging for og behandling av fysiske og psykiske helseutfordringer (aktivitetsmedisin).

Foreningen arbeider for å gjøre yrkesgruppens kunnskap synlig og kjent i samfunnet og yrkesmarkedet ved å være aktive aktører i media, ved fagaktuelle seminar, og ved å presentere seg for aktuelle samarbeidspartnere. Foreningen skal således ha en aktiv stemme ut i samfunnet om fordelene ved å være i tilstrekkelig fysisk aktivitet.

Foreningen arbeider også for å sikre sine fagmedlemmers plass, interesser og rettigheter i arbeidsmarkedet, og for å stimulere til videre faglig utvikling.

Møt styret og hør hva de brenner for

Styret

Følgende styremedlemmer ble valgt ved årsmøtet Mars 2022:

Ph.D. Therese F. Mathisen

Ph.D. Therese F. Mathisen

Leder

B.Sc Kristin Granum Rosebø

B.Sc Kristin Granum Rosebø

Nestleder

M.Sc.Veslemøy Bråten

M.Sc.Veslemøy Bråten

Regnskaps­ansvarlig

Ph.D. Anne Mette Rustaden

Ph.D. Anne Mette Rustaden

Personvern­ombud

M.Sc student Håvard C Lorentzen

M.Sc student Håvard C Lorentzen

Styremedlem og studentkontakt

M.Sc Ida Cecilia Juhasz

M.Sc Ida Cecilia Juhasz

Styremedlem

Tidligere styremedlemmer:
2019-2022: BSc Lene Østby Furu
2019-2020: MSc Josefine Heia
2019-2020: BSc Ingvill Aarset Rysett