Bli medlem

NFHT er interesseforening som samler fagpersoner med bachelor- eller masterutdannelse fra norske høyskoler og universitet som har spesialkompetanse i å bruke fysisk aktivitet i forebygging for og behandling av fysiske og psykiske helseutfordringer (aktivitetsmedisin). Medlemskap i NFHT fordrer derfor at du har studert/er under studier av aktivitetsmedisin, der minst 6 uker praksis som inkluderer reell pasient-kontakt, og helsekommunikasjon inngår i pensum/emner.  Per idag er dette Norges Idrettshøgskole (NIH), Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Høgskulen i Vestlandet (HVL), Høgskolen i Innlandet (INN), Høyskolen i Kristiania (HK) de som er kvalifisert, men ytterligere utdanningsinstusjoner er i prosess med å tilpasse sine utdanningsprogram.

Vår hensikt er å samle fagpersoner med felles fagkunnskap, for slik å bidra til denne faggruppens synlighet i arbeidsmarkedet. Vi viser til vedtektene mht foreningens målgruppe og formål.

Et medlemskap fordrer innbetaling av årlig medlemskontingent (gjelder per kalenderår); faktura sendes etter innmelding og registrering;

  • Studentmedlemskap: GRATIS (krever studiebevis)
  • Ordinært medlemskap: kr 450,- pr år

Ønsker du å stå registrert på våre medlemsoversikt sider, trenger vi følgende informasjon om deg (fylles ut i innmeldingsskjemaet):

  • Bosted/Arbeidssted
  • Hvilket geografisk område du dekker (feks fylker/kommuner/byer)
  • Firma/foretak (her kan du føre personlig foretak eller evnt din arbeidsgiver)
  • Tjenester (feks konsultasjoner/personlig veiledning, foredrag, prosjektarbeide)
  • Din spesialkompetanse (hva du jobber spesifikt med, evnt hva du også har kompetanse til å gjøre)

Det vil også være en fordel om du har et profilbilde vi kan benytte til presentasjonen!

Før du registrerer deg, ønsker vi at du gjør deg kjent med vår personvernserklæring som forklarer hvordan vi bruker din informasjon fra registreringen herunder! Samtykket avgitt i registreringen handler om at du har lest denne teksten og samtykker i informasjonen der!

HER kommer du til registrering i vårt medlemssystem.