Helsedirektoratet arrangerte invitert møte i slutten av september for frisklivssentraler og forskere tilknyttet disse. Målsetningen med møtet var:

  • Få oppdatert oversikt over resultater fra publiserte artikler og pågående forskning
  • Diskutere implikasjoner for praksis
  • Se på kunnskapsbehov fremover
  • Nettverksbygging

Klikk på følgende programtema for å se et kort referat av innlegget. Programmet for dagen var som følger:

PROGRAM

09.30 Registrering, kaffe og frukt
10.00 Velkommen, presentasjonsrunde og målsetting med møtet v/Henriette Øien
10.20 Oppdatert oversikt over resultater fra publiserte artikler og pågående forskning.

Oversikt over norske forskningsfunn

v/ Eva Denison

 

v/ Line Oldervoll

11.05 Pause
11.15 Effektive teknikker i veiledning av deltakere ved frisklivssentraler som er motivert for endring. Implikasjoner for praksis. v/ Gro Beate Samdal
12.00 Lunsj i Kantinen
13.00 Å delta i forsknings- og utviklingsarbeid.
Erfaringer fra frisklivssentralene
v/ Frisklivssentralene i Kristiansand, Stavanger og Verdal
13.30

 

 

 

 

Diskusjon
1. Implikasjoner for praksis –for forskningsprosjekter
og for tilbudet i frisklivssentralerPause

2.Kunnskapsbehov fremover – for videre utvikling av tilbudet i frisklivsentralene

v/Alle