Edit pr 12.03.2020: Styret har valgt å utsette dette arrangementet til tidligst tidlig høst 2020 grunnet tilstanden i samfunnet og behovet for smittevernstiltak!

Styret er klare for å avholde karrieredag og årsmøte, og håper å se mange engasjerte og interesserte kolleger og studenter. Helsedirektoratet og «Exercise is Medicine Norge» har bekreftet å komme for faglig bidrag, og programmet med kolleger som presenterer fra sin karriere og arbeidsplass er i ferd med å ferdigstilles.

Fullt program oppdateres fortløpende på Facebook!

Se også programmet gjengitt nedenfor!

Meld deg på via mail til nfht.no@gmail.com, og deltageravgift er symbolske kr 150,- som bidrar til leie av lokaler og kaffeservering 🙂

Vi møtes på sentrale Høyskolen Kristiania, Prinsensgate 7-11 (auditorium P2-03)!!

 

PROGRAM:

16:00–16:15
Velkommen, ved styret NFHT
16:15–16:45
Helsedirektoratet, ved Henriette Øien – avd.dir. Folkesykdommer, ansv. Frisklivssentraler
16:45–16:50
Spørsmålsrunde, Helsedirektoratet
16:55–17:25
Exercise is Medicine, v/ Terje Halvorsen – lege, leder av EIM Norge
17:25–17:30
Spørsmålsrunde, Exercise is Medicine
17:30–17:45
Kaffepause
17:45–17:50
Karriereinnblikk, NFHT innleder
17:50–18:05
Privat foretak: Kreativ Trening v/Kristin Granum Rosebø
18:05–18:20
ROS, Rådgivning om spiseforstyrrelser, ved Mari Ourum (Senterleder ROS Oslo/Akershus)
18:20–18:35
Frisklivssentralen, ved Lene Østby Furu (tidligere fagleder Frisklivssentralen i Ski; nå Frisklivskoordinator i Moss)
18:35–18:50
Catosenteret, ved Renate Rue og Simon Bryntesen
18:50–19:05
Kaffepause
19:05–19:20
Privat foretak: MementoYou.com, v/ Joakim Helgesen Pedersen
19:20–19:35
LHL-klinikken/NIMI, ved Kristine Ringsjø Tufte
19:35–19:50
Modum Bad, ved Veslemøy Bråten
20:00–21:30
Årsmøte NFHT, alle er velkommen