Kjære studenter, medlemmer og kolleger!

Hold av torsdag 10.september kl 17.00-20.30

Vi i styret forsøker å gjenoppta aktiviteten etter noen måneder svevende i påvente av mer stabile forhold. Ettersom vi er i en situasjon (Covid-19) som ser ut til å drøye ut, prøver vi nå å gjenoppta aktiviteten online. Ulempen ved å ikke kunne møtes i samme rom, er helt klart utfordringer med nettverksbygging, men fordelen er helt klart at flere i hele landet kan se mulighet for å delta!

Vi har fått bekreftet at Helsedirektoratet ved Henriette Øien, og «Exercise is Medicine Norge» ved Terje Halvorsen møter for faglig bidrag. Vi jobber nå også med å få på plass programmet med kolleger som gir innblikk i deres karrierevalg og arbeidshverdag. Møtet avsluttes med årsmøte for 2020, og det er mulighet (men ingen tvang!) for å delta i styret for de neste to årene.

Følg med på programoppdatering ved våre Facebooksider og Facebook-arrangement, og på disse nettsider.

MVH Therese, leder ved NFHT