Vi gleder oss stort over å få presentere det kommende webinaret for mars, der temaet er hvordan fysisk aktivitet påvirker vårt hjerne, tanker- og handlingsmønster, læring og psykiske helse. Dette er et tema som scoret høyt da vi hadde vår meningsmåling ute blant NFHT-medlemmer, og er kanskje det tema som i minst grad belyses ved de ulike studieprogram i dag. Vi håper derfor at våre medlemmer «kjenner sin besøkelsestid» og benytter denne unike anledningen til å møte våre fremste forskere og klinikere innen disse temaområder!

Det er påmelding til webinaret via mail til NFHT for å motta link: nfht.no@gmail.com
For registrerte medlemmer (se link her på våre sider dersom du ikke har meldt deg inn enda!) er webinardeltagelse gratis; for andre koster det kr 200,-

Webinartid: mandag 22.mars kl 17.00-19.00

Program for dagen:
17.00: kort velkomst av styrerepresentant Veslemøy Bråten.
17.05: Professor Linda Bergersen (UiO) om nevrokognitive/kognitive effekter av fysisk aktivitet
17.25: spørsmål til Linda
17.35: Kort pause (10 min)
17.45: Professor Geir Kåre Resaland (HVL) om effekt av fysisk aktivitet på læring hos skolebarn
18.05: spørsmål til Geir Kåre
18.15: Kort pause (10 min)
18.25: Veslemøy Bråten (Modum bad) om deres erfaringer i å bruke fysisk aktivitet i behandling av psykiske lidelser.
18.45: spørsmål til Veslemøy

Professor Linda H. Bergersen
Professor Linda Bergersen arbeider ved Institutt for oral biologi ved Universitetet i Oslo, og hennes forskningsinteresser er spesielt rettet mot å forstå hvordan fysisk aktivitet påvirker hjernen. Hennes forskningsgruppe har sett spesielt på hvordan melkesyre fra muskelarbeide stimulerer utskillelse av spesifikke signalstoffer i hjernevev. Hun har vært forskningsleder og instituttleder ved ulike institusjoner og grupper, og er i dag leder av «Hjerne og Muskel Energi Gruppen» ved Universitetet i Oslo. Hun underviser i nevrobiologi, cellebiologi og arbeidsfysiologi.
Linda startet sin forskningskarriere med studiet Idrettsfysiologi ved Norges Idrettshøgskole. På webinaret skal hun gi oss en forståelse for hvordan aktive muskler påvirker og former hjernen og kogntive egenskaper!
Professor Geir Kåre Resaland
Professor Geir Kåre Resaland arbeider ved Høgskolen på Vestlandet, avd. Sogndal (fakultet for lærerutdanning ,kultur og idrett), og er primus-motor i arbeidet med utviklingen og implementeringen av ASK (Active Smart Kids). Geir Kåre er leder for Senter for Fysisk Aktiv Læring hvor hans hovedoppgaver er ledelse og forskning med fokus på kunnskapsutvikling om implementering og effekter av et fysisk aktivt læringsmiljø i grunnskolen. Geir Kåre startet sin forskningskarriere med BSc og MSc studier ved Norges Idrettshøgskole, og avsluttet der med en doktorgrad. I vårt webinar vil Geir Kåre fortelle oss om deres erfaringer i hvordan en fysisk aktiv læringshverdag påvirker læring hos barn.
BSc Veslemøy Bråten
Veslemøy Bråten er utdannet helse- og treningsterapeut fra Norges Idrettshøgskole, hun er et svært engasjert styremedlem i NFHT, og jobber daglig ved Modum Bad. På sin arbeidsplass bruker Veslemøy og hennes helsesportspedagoger fysisk aktivitet som en integrert del i behandlingen av pasienter med ulike psykiske lidelser. Hun vil fortelle oss om hvordan de bruker fysisk aktivitet, og hvilke effekter de erfarer hos sin pasienter.