Om meg

Pernille Breili, 29 år, på flyttefot og starter som leder av Fet IL Aktiv

Hva gjør du for tiden?

I januar 2023, startet jeg opp Astera AS sammen med Karen Helene Grøndalen og var da deleier og daglig leder. Vi har da tilbudt blant annet trening gruppe og individuell veiledning og oppfølging. Vi rettet oss mot de som ønsket tett og personlig oppfølging, som syntes det var vanskelig å komme i gang på egenhånd og som ønsket å oppleve glede og mestring sammen med andre. Noen ganger tar livet en annen retning og vi har nå nylig bestemt oss for å gå videre fra Astera. Målet har hele tiden vært å synliggjøre og skape arbeidsplasser for helse- og treningsfysiologier, og fremme satsing på forebyggende og helsefremmende arbeid. Vi har fortsatt troen på tett samarbeid med andre aktører, som for eksempel fastleger, NAV og andre offentlige og private bedrifter. Ved siden av å starte eget bedrift, har jeg også hatt vikariat som idrettspedagog på Skogli helse- og rehabiliteringssenter og jobbet som lærer i Lillehammer. Nå bærer ferden videre til ny stilling som leder av Fet IL Aktiv i Fetsund, som er en paraply for Fet IL sine aktiviteter som går utenfor de tradisjonelle idrettene. Dette blir en spennende og ny hverdag, hvor jeg kan bidra til å skape aktivitetsglede for enda flere.

Portrettbilde av Pernille Breili

Hvorfor har du valgt denne utdannelsen (og hvor har du tatt den)?

Etter å ha prøvd ut noen andre studieretninger som ikke falt helt i smak, tipset faktisk pappa meg om Norges Idrettshøgskole. Jeg har alltid vært glad i idrett, trening og fysisk aktivitet, så etter å ha lest meg litt opp landet jeg på en bachelor i trening, helse og prestasjon. Etter bacheloren søkte jeg meg videre til Høgskolen i Innlandet på Lillehammer for å ta en master i treningsfysiologi. 

Hva brenner du særlig for som helse- og treningsfysiolog?

Som helse- og treningsfysiolog brenner jeg for at flere skal oppleve glede og mestring i aktivitet, fordi det er så viktig for den enkeltes fysiske og psykiske helse. Jeg er opptatt av å fremme at trening og fysisk aktivitet kan være enkelt, trygt og morsomt, og at det kan tilpasses alle uansett utgangspunkt. Jeg heier på at det enkle ofte er det beste, og at litt er bedre enn ingenting.

Hva tenker du er det aller viktigste arbeidet til en helse- og treningsfysiolog?

Jeg tenker det aller viktigste arbeidet til en helse- og treningsfysiolog er å legge til rette for, motivere, inspirere, formidle og stimulere til bedre helse og livsstil gjennom veiledning og oppfølging i samtaler og i fysisk aktivitet. Samtidig mener jeg at tverrfaglig samarbeid er vesentlig innen helsefremmende, forebyggende og behandlende arbeid, og at helse- og treningsfysiologier har en sentral rolle i dette arbeidet. 

Hva tenker du må til for at flere blir kjent med oss som yrkesgruppe?

Jeg tenker at vi må snakke om vår kompetanse i arbeidslivet, i media og i politikken, og at vi må bruke yrkestittelen vår aktivt. I tillegg mener jeg det er viktig at utdanningsinstitusjonene er med på å fremme yrkesgruppen vår, for eksempel ved samarbeid og dialog med relevante arbeidsplasser gjennom studiene. Jeg tenker også det er viktig at NFHT fortsetter den gode jobben de gjør for oss som yrkesgruppe, og at flere engasjerer seg for å fronte oss. Det kommer sikkert til å ta tid og kreve tålmodighet fra vår side, men vi som helse- og treningsfysiologier har også selv et ansvar for å løfte frem vår kompetanse – vær engasjert, ta initiativ og se/ benytt muligheter (kanskje spesielt viktig (og «enklere») når man fortsatt er student).

Ønsker du en medlemspresentasjon?

Vi ønsker å vise fram flere av våre medlemmer. Ta kontakt med oss på post@nfht.no.