Bio

  • Maria Ranes.
  • Kommer opprinnelig fra Surnadal, men har vært bosatt i Bergen siden 2016.
  • Født 11.april.1990.
  • Arbeidssted: KOR / Pusterommet

Hva gjør du for tiden på KOR/Pusterommet?
Jeg fikk jobb som helse- og treningsrådgiver ved Kreftsenter for opplæring og rehabilitering (KOR)/Pusterommet etter endt masterutdanning juni 2016. KOR er en enhet i kreftavdelingen ved Haukeland Universitetssjukehus og er et opplæring- og rehabiliteringstilbud for personer før, under og etter kreftbehandling. Jeg har en variert arbeidshverdag på KOR og får stadig mulighet til å være med på nye prosjekter og videre utvikling. Per i dag er oppgavene mine på KOR blant annet å utføre kartleggingssamtaler av henviste pasienter, gjennomføre individuelle treningsveiledninger, holde gruppebaserte treningstimer for pasientgruppen.

Jeg tester pasienter i muskelstyrke og utfører ergospirometri på tredemølle for å kartlegge oksygenopptak, lungefunksjon og arbeidskapasitet. Jeg underviser pasienter i fysisk aktivitet og kreft, stress- og stressmestring, holder ernæringskurs og mestringskurs, samt underviser annet helsepersonell og studenter. Ellers tilbyr jeg individuelle samtaler med ulike tema etter pasientens behov. Parallelt med pasientoppfølging driver KOR med forskning og ulike prosjekter hvor jeg har vært forskningsassistent ved flere prosjekter. Jeg har også selv søkt og mottatt prosjektmidler for et prosjekt hvor hensikten var å undersøke muligheten for trening i kommunalt treningstilbud etter endt rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. I det prosjektet var jeg prosjektansvarlig og publiserte en kvantitativ artikkel.

Hvorfor har du valgt denne utdannelsen (og hvor har du tatt den)?
Jeg har min utdannelse fra Høgskulen i Sogndal (2011-2016), som i dag er Høgskulen på Vestlandet. Bachelorgrad i Idrett, fysisk aktivitet og helse etterfulgt av mastergrad i Idrettsvitenskap. Tilfeldigheter gjorde at jeg endte i Sogndal. Etter folkehøyskole var jeg bestemt på å skulle jobbe med folkehelse med fokus på fysisk aktivitet. Av en bekjent fikk jeg anbefalt Sogndal som en veldig kjekk studieplass og studiemiljø og med flere gode utdanninger med innhold av fysisk aktivitet og trening, derfor søkte jeg meg dit. Tiden i Sogndal var fantastisk!

Hva brenner du særlig for som helse- og treningsfysiolog?
Mulighet for å kunne formidle fordelene av regelmessig fysisk aktivitet – både for fysisk, psykisk og mental helse. Gi aktivitet- og treningsglede gjennom mestring, og det å søke muligheter fremfor begrensninger når det gjelder bevegelse. Fantastisk å kunne få oppleve fysisk progresjon over en gitt tid og innsats, og virkningen det har for hele mennesket. I dag har vi en stillesittende, men samtidig effektiv og stressende hverdag som ikke tilrettelegger for en tilstrekkelig daglig fysisk aktivitet. Min jobb er å finne gode løsninger og tiltak for å kunne få litt mer aktivitet i hverdagen og vise hvor lite innsats som skal til for å kunne oppnå god effekt.

Hva tenker du er det aller viktigste arbeidet til en helse- og treningsfysiolog?
Formidle hvor essensielt fysisk aktivitet er for helsen og tilværelsen vår, trening er medisin. En helse- og treningsrådgiver er svært god på bruk av fysisk aktivitet for mentale og somatiske lidelser og kunnskap om hvilke tilnærminger og strategi som kan benyttes for å implementere dette i et forebyggende perspektiv og/eller i behandling. Fysisk aktivitet kan og bør implementeres til ulike pasientgrupper, befolkningsgrupper og aldersgrupper i større grad enn hva som gjøres i dag. Jeg mener en helse- og treningsfysiolog har kunnskap og forståelse om hvordan dette kan gjøres på en hensiktsmessig og bærekraftig måte.

Hva tenker du må til for at flere blir kjent med oss som yrkesgruppe?
En beskyttet tittel! Det gir oss et felles navn og beskrivelse som vil gjøre det lettere å forstå hvem vi er og hva vi kan. Heier på det gode arbeidet som Norsk foreningen for helse- og treningsfysiologer har gjort og planene for videre arbeid og utvikling.

Er du medlem av NFHT og ønsker en medlemspresentasjon? Ta kontakt med oss på post@nfht.no.