Vi i styret ønsker ha en åpenhet i det vi gjør. Derfor ønsker vi å gi en oppdatering på hva vi har gjort den siste tiden. Gi oss gjerne tilbakemeldinger på det vi gjør og kom med tips og innspill!

Ny brosjyre

Vi har sett behovet for felles informasjonsmateriell om oss som forening foreningen. Sammen med annonsører fra Norges idrettshøgskole og Høgskolen i Innlandet har vi derfor utarbeidet en digital brosjyre. Tanken er at både vi som forening og du som medlem aktivt kan bruke denne for å øke løfte frem oss som yrkesgruppe. Den digitale versjonen finner du her.

Deltagelse i Forum for helse- og treningsfysiologer

Vi deltar aktivt i Forum for helse- og treningsfysiologer. Detter er et forum for de ulike utdanningsinstitusjonene som tilbyr eller ønsker å tilby utdanningen som innfrir kravene for å titulere studentene som Helse- og treningsfysiolog. I dette forumet blir det utformet og fulgt opp kompetansekrav som kreves for å tittelen. Det er samtidig et målrettet arbeid for å etablere tittelen også i både samfunnet og arbeidslivet.

Internasjonal workshop

Internasjonalt er det mange som jobber med fagfeltet aktivitetsmedisin. Derfor har vi vært med på digital workshop sammen med International Confederation of Sport and Exercise Science Practice (ICSESP) for å høre hvordan man kan tenke trening og helse i en internasjonal sammenheng. Målet her er å etter hvert kunne utarbeide en felles internasjonal standard for personer som jobber innen aktivitetsmedisin.

Medlemsfordeler

Noe vi i styret har savnet, og som vi har fått innspill på, er medlemsfordeler. Med dette ønsker vi å gi noe tilbake og samtidig gjøre det mer attraktivt å være medlem. Se medlemsfordelene vi har fått på plass her.

Møte med VIRKE

Om vi som yrkesgruppe skal vokse, er synlighet svært viktig. Vi må bli kjent, både generelt i befolkningen, men også blant relevante aktører i bransjen. Derfor har vi blant annet vært i møte med VIRKE for å etablere bekjentskap og sett på mulighetene for samarbeid.