Styret i NFHT innkaller til årsmøte i foreningen, og varsler også ønske om nye interesserte kollegaer til styrevalg.

Hva bør man kunne eller ha av erfaring for å være med i styret? Det eneste ønsket er at du vil bidra mede en innsats for egen fagprofesjon; økt synlighet, bedre arbeidsvilkår og bidra til kunnskapsløft via arrangementer.

Tid: ONSDAG 29. MARS 2023 KL. 18:00–21:00
Sted: Zoom, via denne lenke

AGENDA:

  1. Godkjenning av de stemmeberettigede
  2. Godkjenning av innkalling og saksliste
  3. Valg av møteleder, referent og 2 til å underskrive protokollen
  4. Aktiviteter i foreningen 2022
  5. Regnskap
  6. Budsjett
  7. Endring av vedtekter for foreningen; det er behov for å justere vedtekt 7 som omhandler innvalg av styremedlemmer, og vedtekt 2 (presisering av hvilke utdanningsinstitusjoner som nå automatisk gir kvalifikasjon til medlemskap i foreningen, samt justering av regler for kontingent)
  8. Valg av styre (3 av styrets 6 medlemmer har varslet ønske om å erstattes av nye styremedlemmer)