Biografi

  • Jørgen Eikås (42 år), Helse- og treningsfysiologog og grunnlegger av Fri bevegelse AS
  • Bachelor fra Høgskolen Innlandet, master i bevegelsesvitenskap fra NTNU, videreutdanning i trening og kreft/AKTIV-instruktør fra NIH.
  • Driver et senter for aktivitetsmedisin som tilbyr personlig oppfølging innen trening og fysisk aktivitet. Tilbudet retter seg mot personer med helseutfordringer som trenger veiledning og støtte for å holde seg i regelmessig fysisk aktivitet.
  • Jørgen Eikås, tlf 97950424, Alver kommune, mail: jorgen@fribevegelse.no

 

 

Hva gjør du for tiden?

Jeg har drømmejobben som Helse- og treningsfysiolog ved eget senter for aktivitetsmedisin. Fri bevegelse AS er etablert i Knarvik/Alver litt nord for Bergen. Der tilbyr jeg tjenester for personer med helseutfordringer som ønsker å være fysisk aktive. Jeg kombinerer min erfaring som idrettspedagog fra spesialisthelsetjenesten og som personlig trener i treningssenterbransjen for å skape tjenester som flere kan benytte seg av. Med en videreutdanning i trening og kreft (AKTIV-instruktør) fra Nih, har jeg etablert et samarbeid med kreftkoordinatorer i flere kommuner. I den sammenheng driver jeg turgruppe, tilbyr gruppetimer og har personlig oppfølging av kreftrammede. Jeg samarbeider med kommunale fysioterapeuter som henviser sine pasienter videre til meg etter intensiv rehabilitering. I tillegg har jeg en stilling som trener i NorEx-studien fra NTNU. En studie rettet mot personer som har hatt hjerteinfarkt, hvor treningsgruppen skal trene med høy intensitet.

Hvorfor har du valgt denne utdannelsen (og hvor har du tatt den)?
Det var lenge en drøm å studere idrett. Jeg ønsket å lære mer om trening og toppidrett, og Lillehammer ble et fint sted å studere. Som idrettsstudent i Lillehammer fikk jeg muligheten til å drive mange fine prosjekter. Jeg fikk jobbe med aktivitetsmedisin rettet mot forskjellige målgrupper. Et ønske om fordype meg mer i faget oppsto og jeg reiste videre til Trondheim og tok en mastergrad i bevegelsesvitenskap. Når studietiden var over hadde jeg fått en ny drøm. Jeg hadde fått et engasjement for å jobbe med aktivitet som medisin.

Hva brenner du særlig for som helse- og treningsfysiolog? 

Jeg brenner særlig for å formidle gleden og fordelen av å starte med, og fortsette med, fysisk aktivitet. Vi har alle vår egen løsning på hva glede ved fysisk aktivitet er. Jeg brenner for å bistå mennesker i å finne denne løsningen for seg selv. Det er inspirerende å observere hvor mange muligheter fysisk aktivitet og trening gir generelt i livene til folk.

Hva tenker du er det aller viktigste arbeidet til en helse- og treningsfysiolog?

Det aller viktigste arbeidet til en helse- og treningsfysiolog er å bistå inaktive mennesker med å finne sin løsning på å være i regelmessig fysisk aktivitet.

Hva tenker du må til for at flere blir kjent med oss som yrkesgruppe?

Arbeidsgivere som ansetter helse- og treningsfysiologer må ta i bruk tittelen i stillingsutlysninger og stillingsbeskrivelser. Flere samarbeid mellom yrkesgrupper. F.eks kan leger, fysikalske behandlere, helse- og treningsfysiloger og personlige trenere samarbeide og levere helhetlige tjenester.