Hva heter du, hvor er du fra og når er du født?
Danielle Cabral, Stavanger, 1997.

Hva gjør du for tiden
Jeg jobber i Frisklivssentralen i bydel Gamle Oslo. 100% prosjektstilling som idrettspedagog, fra august 2022. Mine hovedarbeidsoppgaver er å drive et forskningsprosjekt som omhandler sunnere livsstil blant kvinner med somalisk bakgrunn. Jeg er med på datainnsamling, har oppfølging med tidligere deltakere og holder ukentlige gruppetimer. Jeg er også en del av Frisklivssentralen sitt tverrfaglige team, hvor jeg holder friskliv senior kurs og skal holde søvnkurs til våren. Ellers er jeg glad i å ta meg en løpetur og har i nyere tid fått en ny hobby nemlig boksing!

For å lese mer om forskingsprosjektet ASLI:

https://www.med.uio.no/helsam/forskning/prosjekter/asli/index.html

Hvorfor har du valgt denne utdannelsen (og hvor har du tatt den)
Hovedgrunnen var fordi jeg alltid har vært glad i å bevege meg! Jeg har en stor interesse for hva fysisk aktivitet og trening gjør med både kropp og sinn. Derfor ble det et naturlig og litt tilfeldig valg å ta en bachelorgrad i Idrettsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet. Jeg har også en mastergrad i folkehelsevitenskap fra Universitetet i Agder.

Hva brenner du særlig for som helse- og treningsfysiolog?
Min største hjertesak som helse- og treningsfysiolog er å kunne påvirke andre sine aktivitetsvaner gjennom små tiltak i hverdagen, for å kunne oppnå bedre helse. Gjennom mitt daglige arbeid ønsker jeg å fremme at god helse handler i stor grad om å ha det bra psykisk og kunne være fysisk sterk til å håndtere hverdagen. Jeg ønsker å kunne være en «inspirator» og bevisstgjøre andre om de positive gevinstene det å være i fysisk aktivitet fører med seg.

Hva tenker du er det aller viktigste arbeidet til en helse- og treningsfysiolog?
Vi helse- og treningsfysiologer er et viktig tilskudd både i og utenfor det norske helsevesenet. Vi må tenke at god helse skapes i stor grad der mennesker lever og bor. Ikke minst å tenke lavterskelaktiviteter for å få flere målgrupper i samfunnet ut, opp og i bevegelse! For å kunne oppnå best mulig tiltak og tilbud for pasient/brukergrupper er det viktig at vi jobber tverrfaglig med andre helsepersonell som fysioterapeuter, ergoterapeuter og klinisk ernæringsfysiolog/ bachelor i ernæring.

Hva tenker du må til for at flere blir kjent med oss som yrkesgruppe?
Vi må introdusere oss i arbeidslivet som helse- og treningsfysiologer/ idrettspedagoger og ikke for å nevne sosiale medier!