Hva gjør du for tiden?
Jeg jobber ved Sunnaas sykehus HF’s treningspoliklinikk Studio 99 på Aker. 100% fast stilling som idrettspedagog, inne i mitt sjette år her. Jeg gir individuelt tilpasset treningsbehandling til alle sykehusets pasientgrupper (slag, ryggmargsskade, TBI, CP, post polio, ryggmargsbrokk, amputasjoner, m.m.), bidrar i forskningsprosjekter og med faglig utvikling, holder gruppetimer og er en fullverdig del av sykehuset tverrfaglige team.

Et lite innblikk i en idrettspedagogs arbeidsoppgaver ved Sunnaas sykehus:
https://www.youtube.com/watch?v=lfoCAsSn7TE&t=327s

 

Hvorfor har du valgt denne utdannelsen (og hvor har du tatt den)
Jeg har alltid vært interessert i fysisk aktivitet og trening. Etter å fulgt et nært familiemedlem i rehabilitering etter en ryggmargsskade fikk jeg øynene opp for tilrettelagt trening og aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser. Jeg har bachelorgrad fra NIH (fysisk aktivitet og helse) og 1,5 år på fysioterapistudiet ved HiOA (nå OsloMet).

 

Hva brenner du særlig for som helse- og treningsfysiolog?
Aktivitetsglede og mestring ved nye forutsetninger etter skade eller sykdom.

 

Hva tenker du er det aller viktigste arbeidet til en helse- og treningsfysiolog?
Det avhenger nok veldig av hvilket felt man jobber innen, og vår kompetanse trengs og bør brukes i mange felt. En fellesnevner er likevel å fremme aktivitets- og treningsglede til ulike bruker- og pasientgrupper gjennom gode fagkunnskaper og tett samarbeid med andre fagpersoner, spesielt fysioterapeuter og ergoterapeuter.


Hva tenker du må til for at flere blir kjent med oss som yrkesgruppe?
Denne foreningen er et stort steg i riktig retning. Flere arbeidsgivere må få vite om vår faglige kompetanse og hva vi kan bidra med.