Hva heter du, hvor er du fra og når er du født?

Jeg heter Elisabeth Seljetun Ruud. Jeg er oppvokst på Strømmen, men bor nå i Rælingen kommune. Jeg er født i 1979.

 

Hva gjør du for tiden?

Jeg har jobbet i Synergi Helse, en privat bedriftshelsetjeneste, i 17 år. Der har jeg fått vært med på å bygge opp og utvikle avdelingen for livsstil og forebyggende helse. Det har vært mange spennende og varierte arbeidsoppgaver innen helse og livsstil, hovedsakelig for ansatte ute i bedrifter. Arbeidsoppgaver er primært planlegging og gjennomføring av helseundersøkelser, testing av fysisk form og individuelle helsesamtaler. Det kartlegges vaner for fysisk aktivitet, kosthold, søvn, alkohol, tobakk og muskel- skjelettplager. Det føles meget verdifullt i helsesamtalene å formidle viktigheten av fysisk aktivitet i bruk mot fysiske og psykiske helseutfordringer. Ellers får jeg formidlet kunnskap gjennom foredrag/kurs, har energipauser og treningstimer i bedrift, samt oppfølging og personlig treningsveiledning. 

Nå er vi kjøpt opp av Falck. Fra 1.september 2022 jobber jeg fortsatt i samme avdeling «livsstil og forebyggende helse» under Falck Norge.

 

Hvorfor har du valgt denne utdannelsen?

Jeg valgte utdannelsen min fra Norges Idrettshøgskole og studiet fysisk aktivitet og helse, fordi jeg er genuint interessert i dette fagfeltet. Jeg har treningsbakgrunn selv som aktiv konkurranseturner og har erfart bevegelsesglede gjennom idretten. Gjennom min idrettsbakgrunn og interesse innen trening, fysisk aktivitet og forebyggende helse, var det helt naturlig å velge denne utdannelsen og fortsatte også videre studier på NIH med en mastergrad innen samme tema. Jeg var så heldig å få være med på et kartleggingsprosjekt av fysisk aktivitetsnivå blant barn og unge, som var en opplevelse jeg ser tilbake på med stjerner i øynene.

 

Hva brenner du særlig for som helse- og treningsfysiolog?

Jeg har et brennende engasjement for helsefremmende og forebyggende tiltak ved å bruke fysisk aktivitet til å bedre folks individuelle helse, men også for folkehelsa generelt. Gjennom studier på NIH og arbeidserfaring, har jeg lært og sett den positive effekten av fysisk aktivitet – både kondisjon- og styrke – særlig i et forebyggende perspektiv. Jeg vil spre budskapet om viktigheten av økt hverdagsaktivitet i alle aldre for å opprettholde normal funksjon, forebygge sykdommer, plager i muskel- skjelettapparatet. Det mener jeg er helt avgjørende for økt livsglede og god helse. Jeg liker å jobbe med mennesker og liker å spre aktivitetsglede gjennom lystbetonte aktiviteter og skape en motivasjon for å opprettholde gode vaner.

 

Hva tenker du er det aller viktigste arbeidet til en helse- og treningsfysiolog?

Viktig arbeid er å motivere til økt fysisk aktivitet i den norske befolkningen. Vi må tilpasse og tilrettelegge for aktivitet både på individnivå og i gruppe. Spre informasjon om fordelene og alle de gunstige effektene fysisk aktivitet har på fysisk og psykisk helse, samt sosialt. «Hvert eneste minutt teller» er et viktig budskap.

 

Hva tenker du må til for at flere blir kjent med oss som yrkesgruppe?

Vi må synliggjøre oss som yrkesgruppe i samfunnet – informere og imponere med all den viktige kunnskapen vi innehar. Vi bør få mer plass i media og formidle til myndighetene om vår unike fagkompetanse, slik at det kan opprettes flere stillinger kommunalt for å fremme fysisk aktivitet i både forebygging og behandling. Ellers må vi bare fortsette å motivere og spre bevegelsesglede!