Hva heter du, hvor er du fra og når er du født?
Vibeke Rudsbråten Hansen, født og oppvokst på Siggerud, bor nå i Fredrikstad, født i 1983.


Hva gjør du for tiden?
Jeg jobber i dag i Frisklivssentralen i Fredrikstad, som jeg har vært med på å utvikle de siste 8 årene fra oppstart i 2014. Hovedoppgavene er helsesamtaler, holde kurs innenfor kosthold, nikotinslutt, søvn og mental helse, i tillegg til treningsgrupper. Holder også gruppetimer på treningssenter. Går i tillegg en videreutdanning i kognitiv terapi for somatisk sykdom og smerte.


Hvorfor har du valgt denne utdannelsen?
Jeg har alltid vært en aktiv person og interessert i fysisk aktivitet. Begynte på Idrett grunnfag i Tønsberg og ble da oppmerksom på det videre bachelorløpet på Norges idrettshøgskole som omhandlet helsefremmende og forebyggende arbeid. Jeg hadde egentlig bestemt meg for å gå fysioterapi, men syns at denne utdanningen virket spennende og fullførte da bachelorgraden min på NIH før jeg gikk videre på fysioterapiutdanningen.


Hva brenner du særlig for som helse- og treningsfyisolog?
Jobbe med mennesker i endringsprosess syns jeg er fantastisk! Jeg brenner veldig for det helhetlige fokuset på mennesket, hvor kropp og hode spiller like viktige rolle. Fokus på det forebyggende og helsefremmende. I tillegg alt man kan bidra med selv for å bedre sin egen helse og motivere for dette.


Hva tenker du er det aller viktigste arbeidet til en helse- og treningsfysiolog?
Motivere for og skape glede rundt fysisk aktivitet. Jobbe for et forebyggende og helsefremmende fokus utad i kommuner og andre instanser med en faglig tyngde og gode argumenter. Hjelper også med et brennende engasjement.


Hva tenker du må til for at flere blir kjent med oss som yrkesgruppe?
Vi må fronte med faglig god kompetanse på et meget viktig satsningsområde. Det at vi har fått opp en forening som også kan fronte dette er meget viktig. Vi må synes mer i media og få fram hvilken unik fagkompetanse gruppen har opp mot politikere og statlig -og kommunale tjenester/ansatte.