Medlemmer i Norsk Osteoporoseforbund er fortvilet over manglende kompetanse om trening for deres lidelse, og mangelfull tilgang til fagpersoner med rette kompetansen. Til motsetning for den forsiktige trening som personer med benskjørhet ofte anbefales (i frykt for å påføre brudd), viser forskning at benvev kan styrkes ved mer kraftige stimuli. Vibrasjonsplattformer har vært noe utprøvd, da de vibrasjoner-frekvenser som kan oppnås der, overgår hva vårt naturlige bevegelsesmønster klarer trigge fram. Slike vibrasjoner kan trolig gi styrkende og oppbyggende signaler til benvev.

Men mer overraskende og virkelig lovende funn finnes fra et lite utvalg studier der tung styrketrening er anvendt. Dette har nå vært vist i en rekke studier fra LIFTMOR-forskerne, og også fra en egen, tilsvarende studie fra en norsk forskergruppe ved NTNU. Den australske forskeren og klinikeren Belinda Beck har sørget for å implementere funnene fra LIFTMOR-studiene i egen klinikk, og har nå prøvd ut programmet sitt for flere hundre brukere i slik naturlig kontekst.

 

Fysioterapeut Marc Surdyka tar deg gjennom treningsmetoden som er anvendt i LIFTMOR-studiene.

En reportasje med hovedforsker Belinda Beck fra hennes klinikk.

Professor Belinda Beck tilbyr digitalt kurs for at flere fagpersoner skal kunne sertifisere seg til å anvende slik kontroversiell, men effektiv treningsbehandling.

Du kan finne mer informasjon om sertifiseringsprogrammet hos The Bone Clinic driftet i Australia; ONERO sertifiseringsprogram..

(Klikk på bildet for større tekst)

Her er lenke til ONERO-sertifiseringsprogram