Etter et år med hele 6 webinar med ulike faglige perspektiv, er vi klare for å sparke i gang et nytt år med nok et spennende webinar!

Vi er strålende fornøyd med alle de flotte, faglige bidragene vi har fått fra dyktige forskere og praktikere gjennom året som har gått. Vi er ikke i tvil om at dette kommer våre fagfeller til gode, med økt kunnskap, forståelse og innsikt. Vi gleder oss også over at stadig flere finner fram til vår forening og arrangement, og håper dette er en trend som vil holde seg i årene som kommer. Vi kan love masse godt arbeid og resultater som kommer våre fagfeller til gode; ikke bare i form av kunnskapsformidling, og rådgivning i forhandlinger i arbeidsmarkedet, men også som et resultat av vårt pågående arbeide med utdannende høgskoler og universitet. Det er en engasjert gjeng av studieprogramansvarlige som nå jobber målrettet og engasjerte for å enes om samlende fagtittel, fellesnevnere innen studieprogram….og framtidig med et håp om å igjen søke om autorisasjon som helsepersonell. Vi gleder oss over å se resultatene som nå er fremkommet i Storbritannia!

Vi er også stolte over arbeidet vi gjør for å plassere oss i arbeidsmarkedet og blant helsefaglige kollegaer. At vi har fått på plass flere kronikker i både aviser og helsefaglige blad er en del av dette arbeidet med synliggjøring, men også fornøyd er vi over å ha sendt et samlet høringsinnspill til Helsedirektoratets fornyelse av anbefalinger for fysisk aktivitet, óg det faktum at vi er invitert inn som del av faggruppen som gir innspill for revidering av Aktivitetshåndboken.

Vi håper at mange av våre fagfeller har interesse av det arbeidet vi driver, og har lyst å engasjere seg for å skape merverdi for sine egne. I mars er det på nytt årsmøte, og det er på tide å få nye krefter inn i styret.

Den 18.januar kl 18.30 inviterer vi altså igjen til et fagwebinar for å sparke i gang året. Vi ønsker i dette webinaret å sette fokus på typiske kvinnehelseutfordringer, og har invitert spennende forskere og praktikere som vil bidra med oppdatert kunnskap om hvordan fysisk aktivitet påvirker symptomer ved endometriose, fibromyalgi, lipødem, og også hvordan menstruasjonssyklusen påvirker kvinners tilpasning til treningstimuli og prestasjonsevne.

Vi spør bidragsyterne; hvordan kan fysisk aktivitet /trening forebygge, lindre eller på annen måte påvirke kvinnehelseutfordringer som endometriose, fibromyalgi, lipødem, og hva vet vi om effekten av menstruasjonssyklus på fysisk prestasjonsevne og treningstilpasning?
Mer detaljert program kommer!
Deltagelse i webinar er gratis for våre NFHT-medlemmer, og faktureres kr 200,- for ikke-medlemmer.

Bidragsytere:

  • Helse- og treningsfysiolog Kristin Granum Rosebø
  • Fysioterapeut og doktor i idrettsfysioterapi Merete Kolberg Tennfjord
  • Fysioterapeut og tidligere eliteutøver Ingunn E. Haakonsen
  • MSc Coach og tidligere eliteutøver Mette Moe Pettersen
  • Nestleder i Norsk Fibromyalgiforening Ambjørg Nilsen
  • Leder i Norsk Fibromyalgiforening Elisabeth Wiik Thomassen

 

Inntil videre ønsker vi i styret dere alle en riktig god jul!