Vi har akkurat sparket i gang fellesferien, og her i NFHT vil det være behagelig tempo gjennom noen uker, før semester- og jobbstart bringer oss tilbake til hverdagen. Vi er godt fornøyd med halvåret som er gått, der NFHT har holdt høyt trykk på kommunikasjon og aktivitet. Det meste av aktivitet har dere alle fått muligheten til å ta del i; det være seg ett av de fem webinarene vi har avholdt, kronikkene som styret har levert til regionale eller riksdekkende medier, eller også høringssvaret vi leverer til Helsedirektoratet for nye, nasjonale råd om fysisk aktivitet og inaktivitet. Men i det stille har også styret vært svært engasjert i samarbeide med alle våre utdanningsinstitusjoner i å enes om en samlende tittel. Vi hadde som mål å lande dette før 1.juni, og kan si oss fornøyd med at samarbeidet har ledet fram. I juni møttes alle institusjonene til en oppsummering, og selv om resultatet enda ikke er offentlig, ser vi fram til å få dette ut og frem innen rimelig tid. Forståelig nok ønsker dette faglige samarbeidet nå å se på nødvendige faglige fellesmål, slik at en samlende tittel kan garantere en unik, karakteristisk og nødvendig fagkompetanse. Til høsten fortsetter altså samarbeidet, der felles (og unike) fag skal enes om i dette nasjonale samarbeidet, og deretter også sammen utarbeide en ny søknad om autorisasjon som helsepersonale.

Til høsten har også styret ønske om å fortsette det fagstyrkende arbeidet for sine medlemmer; både ved å være en stemme for vår kompetanse utad, men også ved å tilby kompetansehevende webinar og samlingspunkter også resten av dette året.

Har du ønsker for vår innsats og fokus? Vi er svært interessert i å høre fra dere, og er opptatt av at vår aktivitet er av interesse for våre egne (nfht.no@gmail.com)

GOD SOMMER – nyt tiden!!

Bildet viser turglede i fjellet.