Vi inviterte til medlemsmøte med mulighet for høringsinnspill

Vi inviterte nylig alle våre 64 registrerte og aktive medlemmer til zoom-møte i dag, der vi ønsket engasjere medlemmer til høringsutkastet fra helsedirektoratet vedrørende nye anbefalinger for fysisk aktivitet. Det møtte 3 medlemmer (!), som kom med flotte meningsytringer og innspill som vi tar med oss videre i styret, når vi nå skal formulere et svar til helsedirektoratet. Vi holder fortsatt muligheten åpen for våre registrerte medlemmer for å komme med innspill til oss per mail.

Har du innspill, tar vi i mot dette til og med søndag 20.juni (denne uken!): nfht.no@gmail.com

Her er aktuelle lenker å se nærmere på:

 

Klikk på bildet for å komme til høringsutkastet