Aktiv hverdag med aktive møteplasser

Mange syns det er vanskelig å være aktiv på egenhånd, og har behov for faste tidspunkter og møteplasser. I Frisklivssentralen i Moss har vi satset på trening ute, ikke bare pga. pandemien, men fordi vi mener at det er viktig at folk beveger seg ute i frisk luft. Vi opplever at mange er skeptiske til trening ute, året rundt, i all slags vær, men at denne skepsisen endrer seg når de gir det en sjanse. De opplever at det gir mestringsfølelse, god effekt og bedre humør. I tillegg er det motiverende å trene sammen med andre.

Fysisk aktivitet som medisin

Fysisk aktivitet er viktig i forebygging og behandling av en rekke livsstilssykdommer. Det har positiv effekt på humør og livskvalitet. Det er så viktig for både vår fysiske og psykiske helse. Lene mener at både kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten må satse mer på fysisk aktivitet! Fysisk aktivitet kan forebygger sykdom, det har positiv effekt på stress og smerter, og det har effekt umiddelbart. Les mer om de gunstige effektene her: Hva fysisk aktivitet gjør med kroppen – helsenorge.no

Kompetanse innen fysisk aktivitet og helse

Vi i NFHT mener at Helse- og treningsterapeuter i større grad bør få innpass i kommunehelsetjenesten og i Frisklivssentralene. Vi jobber for at vi skal få en sterkere posisjon som fagpersoner. I følge Veileder for kommunale frisklivssentraler, skal:

Fysisk aktivitet ved frisklivssentralen kjennetegnes av at personer med ulike helseutfordringer, diagnoser, alder, fysisk form og kjønn deltar i samme gruppe. Aktiviteten skal tilrettelegges slik at alle, uavhengig av forutsetninger, får utbytte av treningen og opplever mestring. Grupper gir muligheter for sosial støtte og et utvidet nettverk. Instruktøren skal legge til rette for at miljøet i gruppen oppleves inkluderende.

Dette krever kompetanse innen fysisk aktivitet og helse, og det har vi!

Må en være helsepersonell for å jobbe i Frisklivssentralen?

Nei. I følge Veileder for kommunale frisklivssentraler er det anbefalt at personell ved frisklivssentralene har høgskole-/ universitetsutdanning innen helsefag, inkludert fagområder som fysisk aktivitet, ernæring, psykisk helse, helsefremmende og forebyggende arbeid og folkehelse. Utdrag fra veilederen:

Verdens aktivitetsdag 2021 setter fokus på temaet «Aktiv hverdag». Mange innbyggere får en *AKTIV HVERDAG* med Frisklivssentralen. Helse- og treningsterapeut Lene Østby Furu, som er frisklivskoordinator i Moss kommune, mener det er viktig å skape aktive møteplasser.

Faglig ansvarlig for frisklivssentralen må være autorisert helsepersonell med minimum tre års høyere utdanning. Dersom det ikke er ansatt autorisert helsepersonell ved frisklivssentralen, må kommuneoverlegen være faglig ansvarlig.

Her vil vi understreke at flere kommuner har valgt å ansette Helse- og treningsterapeuter i frisklivskoordinator/frisklivsveileder-roller. Og da er det viktig å presisere at alt personell som utfører helsehjelp på en frisklivssentral, er omfattet av helsepersonelloven. Det er uavhengig av om den ansatte har helsefaglig profesjonsutdanning eller annen faglig bakgrunn. Les mer om dette på s. 28 i Veileder for kommunale frisklivssentraler.

Har du forresten ikke hørt om oss helse- og treningsterapeuter før? Vi er fagpersoner med utdannelse innen aktivitetsmedisin. Vi har spesialkompetanse innen bruk av fysisk aktivitet mot fysiske og psykiske helseutfordringer. Flere av oss jobber offentlig innen folkehelse, blant annet for FHI og Helsedirektoratet, noen dypdykker i forskningen mens andre jobber kommunalt i frisklivssentraler. Les gjerne mer om vår forening, hvor jeg selv for tiden er styremedlem, her.