Har du fundert litt på hva de egentlig driver med, de som sitter i styret hos NFHT? Her får du et lite innblikk i høstens aktiviteter, med betydning for deg som medlem i tiden framover!

Det meste skjer digitalt i disse tider, også styremøter...

Året 2020 ble ikke helt som planlagt…ikke for NFHT heller. Årsmøtet og karrieredagen som skulle holdes i mars, ble utsatt til høsten og til slutt avviklet digitalt. Vi hadde mange flotte bidrag under karrieredelen av dette arrangementet, og årsmøtet som fulgte fikk nytt og engasjert blod inn i styret!

Denne høsten har aktiviteten ellers vært lav utad fra styret i NFHT, men internt har det vært aktivitet med engasjement. Vi er en forening for fagpersoner med BSc og MSc i aktivitetsmedisin, og ønsker bidra til at «våre» kommer lettere fram i arbeidsmarkedet, etterlyses i arbeidsmarkedet, til kompetanseheving og annen formidlingsaktivitet. Vi har kommunikasjon med studieansvarlige ved de ulike høgskoler og universitet som per i dag tilbyr utdannelse og kompetanse som kvalifiserer/kan kvalifisere til medlemskap i vår forening. Dessverre er det et langsomt arbeide å nå ut til alle de vi vet finnes der – av ferdig utdannede (siden dette utdanningsløpet startet i 1993) og av studenter. Dette er noe som engasjerer oss i styret, for uten medlemmer er det også vanskelig å skape noe meningsfylt aktivitet.

Hva kan vi gjøre for akkurat deg?

Du så kanskje våre daglige bidrag i styrkeuka til helsedirektoratet under hashtaggen #hverdagsstyrke ? Vi skal videre denne måneden (november 2020) møte alle studielederne for å ta opp tråden om studieprogram og ønsket om å enes om tittel. Kanskje vil dette også lede fram til ny søknad om autorisasjon? Vi diskuterer disse saker i styret, og ser på søknader og svar fra tidligere runder med helsemyndighetene. Veslemøy er allerede dypt nede i sentrale dokumenter, og er svært engasjer for denne saken! I januar planlegges det en digital kick-off, og da ønsker vi studentenes bidrag! Du vil se mer om dette straks! Vi håper vår kick-off skal skape engasjement, både mht innholdet i arrangementet, og mht planene for aktiviteter ut 2021 som vi ønsker offentliggjøre da. Dette inneværende år (2020) har vært uten kontingent for våre aktive medlemmer; en avgjørelse vi gjorde på bakgrunn av forventet lav aktivitet i foreningen grunnet covid-19. Men når vi går over i 2021 planlegges det altså økt aktivitetstilbud, og da ønsker vi igjen å be om kontingenter for medlemskap. Dette for å legge til rette for mer aktivitet og engasjement på vegne av våre medlemmer. Til informasjon tar ingen i styret honorar for jobben som gjøres!

Som forening har vi allerede hatt henvendelser som går på jobbtilbud, lønnstilbud og arbeidsvilkår. Vi prøver å yte god støtte, rådgivning og bidra til dialog mellom de berørte parter. Dette er et arbeide som vil være enklere å støtte dersom vi har flere medlemmer i ryggen. Flere medlemmer betyr større innvirkning dersom styret skal argumentere for vår kompetanse i media og arbeidsmarkedet. Med flere medlemmer byr det også på mulighet for å etablere en årlig lønnsstatistikk, hvilket vil hjelpe flere av våre i lønnsforhandlinger.

Som en «teaser» for året som kommer, kan det nevnes flere fagdager og kortere webinar, som har til hensikt å øke DIN fagkompetanse! Vi håper du følger med på laget framover!