Vil du bidra på viktig studie om trening og hjertehelse?

Ved NTNU ønsker forskningsgruppen CERG å vurdere hvordan trening påvirker hjertehelse i forskningsprosjektet NorEx. De mangler enda kvalifiserte instruktører ved følgende steder:

 • Valdres
 • Jessheim
 • Fredrikstad
 • Notodden/Midt-Telemark
 • Hallingdal
 • Arendal
 • Haugesund
 • Stord
 • Nordfjord/Stryn
 • Hammerfest

Du får et prosjekt å følge i 4 år, du får sertifiseringskurs i trening av hjertepasienter, og du får lønn for arbeidet! Les her hva forskergruppen ønsker:

Bli med på Laget i Verdens Største Treningsstudie- Vi søker trenere til NorEx – Den Norske Kliniske Studien av Fysisk Aktivitet etter Hjerteinfarkt

Hjerteinfarkt er den vanligste dødsårsaken både i Norge og i resten av verden. NorEx-studien undersøker om økt fysisk aktivitet gjennom systematisk treningsoppfølging kan forlenge livet og hindre ny alvorlig sykdom hos pasienter som har hatt hjerteinfarkt. Studien skal inkludere 13 000 deltakere i hele Norge, og blir med dette verdens største treningsstudie. Nå søker vi ca. 85 trenere over hele landet. Trenerne vil få en viktig rolle når det gjelder å følge opp og motivere deltakerne slik at de blir tilstrekkelig fysisk aktive.

Trenerens oppgaver:

 1. Gjennomføre felles oppstartsmøte (2,5t) og treningskurs (4x1t) for «din gruppe» ved oppstart (oppstart vil skje i perioden høsten 2020 – høsten 2021, avhengig av geografi). Innhold og undervisningsmateriell vil bli levert av oss.
 2. Oppfølging av deltakere i ca. 4 år. Du er selv med på å bestemme hvordan oppfølgingen av «dine deltakere» vil foregå; gjennom fysiske møter og/eller elektronisk via vårt nye eHelseverktøy. Alle deltakere får et aktivitetsarmbånd og tilhørende app. En nettbasert administrasjonsmodul gjør at trener kan se deltakernes aktivitetsnivå og kommunisere med deltakerne. Treneren får tilgang til ulike verktøy for å planlegge, coache og motivere til trening. Det overordnede målet er å sikre at hver enkelt deltaker har et høyt nok aktivitetsnivå i studieperioden.

Vi tilbyr:

 • Du blir en del av verdens største forskningsstudie om helseeffekter av trening og et landsomfattende nettverk for hjertetrening ledet av CERG (ntnu.no/cerg).
 • Videreutdanningskurs fra NTNU «Trening og Coaching av hjertepasienter» på 7,5 studiepoeng (ntnu.no/videre/gen/-/courses/nv18333). Deltakeravgift (3500,-), reise, kost og losji blir dekket av NorEx.
 • NorEx-sertifisering som personlig trener for hjertepasienter og mulighet for personlig profilering opp mot kunder.
 • Lønn beregnes ut fra antall deltakere du har ansvar for og oppfølgingsperiode. Antall deltakere du følger opp bestemmes av geografiske forhold og dine egne ønsker, typisk mellom 20 og 100 deltakere per trener.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Interesse, erfaring og relevant utdanning innen trening, coaching og motivasjon til livsstilsendring (for eksempel fysioterapeut, personlig trener, instruktør).
 • Det er en fordel om trenerne har tilgang til lokaler innendørs for å gjennomføre oppstartsmøtet, men vi finner løsninger der dette ikke er mulig.

Se ntnu.no/cerg/norex eller kontakt oss direkte for mer informasjon om studien.

Du må kunne delta på kick-off seminar med opplæring 14. og 15. september 2020 i Trondheim. Reise og opphold dekkes av NorEx-studien.

Er du interessert? Skriv en kort beskrivelse av din bakgrunn og motivasjon til kontakt@norex.ntnu.no. Søknader vurderes forløpende.

 

Cardiac Exercise Research Group (CERG) med leder prof. Ulrik Wisløff i spissen