Velkommen til NFHT’s karrieredag og årsmøte den 19.mars kl 16.00-21.30. Her finner du mer informasjon om arrangementet!

I mars i fjor (2019) ble NFHT’s forening reetablert i årsmøtet og ved valg av nytt, aktivt styre. Møtet ble da lagt til NIH sin fagdag, men i år velger vi å avholde en egen karrieredag i forbindelse med årsmøtet. Vi håper at vårt valg av dag (19.mars) gjør det attraktivt å komme både til denne karrieredagen óg NIH sin årlige fagdag som forløper dagen etter (20.mars)!

Vår forening prøver samle studenter og ferdigutdannede med bachelor- eller masternivå på fagkompetanse som favner om aktivitetsmedisin (teoretisk og praktisk kunnskap – både fysiologisk og psykologisk, i hvordan bruke fysisk aktivitet og livsstilsveiledning forebyggende og behandlende for ikke-smittsomme sykdommer og psykisk helse).

På karrieredagen (fra kl 16.00) har vi invitert sentrale personer for vårt fagområde, samt kolleger som bidrar med innsikt i hvordan de har kommet i sine posisjoner/yrker. Vi får blant annet besøk fra Helsedirektoratet (ansvarlig for Frisklivssentraler), og initiativtaker i Norge for kompetanse og kursaktøren «Exercise is Medicine». Dessuten møter du mange av dine egne kolleger – der de er i sitt forløp nå (i utdannelse, i arbeidssøkende situasjon, i arbeide)!

Dagen avsluttes med årsmøte (fra kl 20.05; her presenteres første årets aktiviteter, vi diskuterer vedtekter og medlemskap, og det er mulig å stille til valg for nytt styre!

Fullt program oppdateres fortløpende på Facebook!

Meld deg på via mail til nfht.no@gmail.com, og deltageravgift er symbolske kr 150,- som bidrar til leie av lokaler og kaffeservering 🙂

Vi møtes på sentrale Høyskolen Kristiania, Prinsensgate 7-11 (auditorium P2-03)!!