Lurt litt på å «starte for deg selv»? Er det skummelt å ta steget bare pga tanken på regnskap, registreringer, lover og regler?

NFHT inviterer medlemmer og andre helsefaglige utdannede til innføringskurs i etablering av virksomhet. Regnskapssentralen Moss kommer til innleide lokaler ved Norges Idrettshøyskole og gir oss en innføring i de viktigste forhold du bør ha oversikt på når du skal ha et eget foretak.

Å drive eget foretak kan være et hovedvirke, en bigesjeft, eller bare en mulighet til å påta seg ekstra oppdrag utenfor ordinære arbeidsavtaler. Det kan uansett være greit å starte ut med god oversikt på forpliktelser, lover og regler ved slikt virke. Her får du høre mer om;
Gode rutiner, Brønnøysundregisteret, selskapsformer, forsikringer, pensjonssparing, skatt og moms, kommunikasjon med myndighetene, og fordelsavtaler.

Merk – det er påmeldingfrist Fredag 27.september kl 16.00, ved mail til NFHT.no@gmail.com

Kurspris: kr 450,- for NFHT medlemmer, og kr 600,- for ikke-medlemmer.
Sted: Norges Idrettshøyskole, Auditorium Bredde
Tid: Lørdag 12.oktober kl 10.00 – 12.30