Som et første kompetansehevende av 4 planlagte kurs denne høsten, tilbyr NFHT nå førstehjelpskurs der bruk av hjertestarter også inngår i kurstematikken. Merk påmeldingsfristen!

I Norge rammes mange av plutselig hjertestans og årlig har vi 2500-3000 gjenopplivningsforsøk som følge av dette.               (Norsk Folkehjelp)

Flere av våre medlemmer arbeider med ulike pasientgrupper eller personer i faresonen for blant annet hjertelidelser. Selv om regelmessig fysisk aktivitet er styrkende og forebyggende for hjertelidelse, vil det akutt (mens en økt gjennomføres) øke faren for illebefinnende. Belastningstester som gjennomføres som en del av helsescreening eller som mål på progresjon etter en periode med treningsintervensjon, kan dessuten være en spesielt triggende situasjon for slike hendelser.

Vi ønsker at våre medlemmer skal være trygge i hvordan man håndterer slike hendelser, og kunne være et viktig ledd i tidlig og nødvendig agering for å forebygge eller begrense alvorlig/livstruende utfall. De fleste av oss har vært gjennom førstehjelpskurs tidligere, men oppfriskning er nødvendig for å føle seg trygg eller for å kunne handle riktig og raskt. Dessuten har ikke alle hatt muligheten til å lære seg bruk av hjertestarter.

NFHT arrangerer derfor kurs for alle våre medlemmer i førstehjelp der også bruk av hjertestarter inngår. Kurset er også åpent for alle helsefaglige utdannede eller studenter (feks helsesøster, fysioterapeut, lege, psykolog, naprapat osv).

INFORMASJON OM KURSET:

Kurs ansvarlig: Norges Rødekors
Kursets innhold:  Hva er livreddende førstehjelp?

  • Frie luftveier
  • Varsling
  • Pasientundersøkelse
  • Bevisstløshet og sideleie
  • Fremmedlegeme i luftveier
  • Hjerte- lungeredning
  • Hjertesykdommer
  • Hjerneslag
  • Bruk og vedlikehold av hjertestarter

Kurset er basert på mye praktisk trening, vi bruker de nye QCPR dukkene som gir tilbakemelding på kvaliteten av hjertekompresjoner og har også med treningshjertestartere.

Kurspris: kr 600,- per NFHT medlem og kr 800,- per ikke-medlem

Kurssted: Norges Idrettshøyskole
Kursdato og tid: Lørdag 31.august kl 10.00-15.00

Påmeldingfrist: Fredag 23.august kl 15.00 til nfht.no@gmail.com