Bli medlem

NFHT er interesseforening for norske helse og treningsfysiologer. Denne foreningen samler fagpersoner med bachelor- eller masterutdannelse fra norske høyskoler og universitet som har spesialkompetanse i å bruke fysisk aktivitet i forebygging for og behandling av fysiske og psykiske helseutfordringer (aktivitetsmedisin). Vi viser til vedtektene mht foreningens målgruppe og formål.

NFHT har til hensikt å samle fagpersoner med felles fagkunnskap, for slik å bidra til denne faggruppens synlighet i arbeidsmarkedet. Medlemskap i NFHT fordrer derfor at du har studert/er under studier av aktivitetsmedisin, der minst 6 uker praksis som inkluderer reell pasient-kontakt, og helsekommunikasjon inngår i pensum/emner.
Et medlemskap fordrer innbetaling av årlig medlemskontingent (gjelder per kalenderår); faktura sendes etter innmelding og registrering;

  • Studentmedlemskap: kr 250,- pr år
  • Ordinært medlemskap: kr 450,- pr år

Ønsker du å stå registrert på våre medlemsoversikt sider, trenger vi følgende informasjon om deg (fylles ut i innmeldingsskjemaet):

  • Bosted/Arbeidssted
  • Hvilket geografisk område du dekker (feks fylker/kommuner/byer)
  • Firma/foretak (her kan du føre personlig foretak eller evnt din arbeidsgiver)
  • Tjenester (feks konsultasjoner/personlig veiledning, foredrag, prosjektarbeide)
  • Din spesialkompetanse (hva du jobber spesifikt med, evnt hva du også har kompetanse til å gjøre)

Det vil også være en fordel om du har et profilbilde vi kan benytte til presentasjonen!

Før du registrerer deg, ønsker vi at du leser denne korte teksten om hvordan vi bruker din informasjon fra registreringen herunder! Samtykket avgitt i registreringen handler om at du har lest denne teksten og samtykker i informasjonen der!

HER kommer du til registrering i vårt medlemssystem.