Bli medlem

NFHT har til hensikt å samle fagpersoner med felles fagkunnskap, for slik å bidra til denne faggruppens synlighet i arbeidsmarkedet. Medlemskap i NFHT fordrer derfor at du har studert/er under studier av aktivitetsmedisin, tilsvarende de bachelorstudieprogram som tilbys ved nedenfornevnte høyskoler og universitet.
Et medlemskap fordrer innbetaling av årlig medlemskontingent (gjelder per kalenderår); faktura sendes etter innmelding og registrering;

  • Studentmedlemskap: kr 250,- pr år
  • Ordinært medlemskap: kr 450,- pr år

Ønsker du å stå registrert på våre medlemsoversikt sider, trenger vi følgende informasjon om deg (fyll ut i meldings-tekstboksen til slutt i registreringsskjemaet):

  • Bosted/Arbeidssted
  • Hvilket geografisk område du dekker (feks fylker/kommuner/byer)
  • Firma/foretak (her kan du føre personlig foretak eller evnt din arbeidsgiver)
  • Tjenester (feks konsultasjoner/personlig veiledning, foredrag, prosjektarbeide)
  • Din spesialkompetanse (hva du jobber spesifikt med, evnt hva du også har kompetanse til å gjøre)

Det vil også være en fordel om du har et profilbilde vi kan benytte til presentasjonen!

Før du registrerer deg, ønsker vi at du leser denne korte teksten om hvordan vi bruker din informasjon fra registreringen herunder! Samtykket avgitt i registreringen handler om at du har lest denne teksten og samtykker i informasjonen der!

Innmelding i NFHT

Samtykke

Utdannelsesinstitusjon

Arbeidsstatus

Offentlig registrering