Her  finner du en riksdekkende oversikt over privatpraktiserende helse- og treningsfysiologer (HTF), og over klinikker hvor HTF finnes tilgjengelig. Listen er kontinuerlig under utvikling og oppdatering!

Innlandet

Håvard C. Lorentzen

Håvard Crantz Lorentzen
Helse- og treningsfysiolog, student ved Høgskolen Innlandet (anno 2022)
Håvard C Lorentzen, Lillehammer, tlf: 980 76 330, Mail: h.lorentzen@outlook.com

Se også medlemspresentasjon av Håvard HER (trykk på lenke).


Petter A. Linstad

Petter Aspebakken Linstad
Frisklivsterapeut i Frisklivssentralen Eidsskog, Personlig veiledning, gruppeaktivitet, kurs i søvn og tobakksavenning, foredrag
Kompetanse: Master i idrettsmedisin og PPU fra NIH. Veileder i livsstilsendring (tobakk, fysisk aktivitet, søvn og kosthold). Jobber også med overordnet folkehelsearbeid i kommunen og ut mot frivilligheten.
Petter A. Linstad, Kongsvinger, tlf 92648882, mail:petterlinstad@hotmail.com


Thomas Mjøvik

Thomas Mjøvik
Helse- og treningsfysiolog, Bachelorstudent ved Høgskolen Innlandet.
Kompetanse: Fysisk trening/gåing med tung sekk (Rucking og GORUCK trening).
Thomas Mjøvik, Innlandet, mail: thomas.mjovik@gmail.com


Møre og Romsdal

Lars Gudmund Brandal ved Rauma kommune, Friskliv og Mestring
Kompetanse: Helsesamtaler, treningsgrupper, kursvirksomhet, fysioterapi, personlig trener
Lars Gudmund Brandal, Rauma, mail: larsgbra@gmail.com


Nordland
Oslo

Bendik Nonstad
Geografisk område: Oslo
Arbeidssted: ABEL, Torp&Co klinikk og enkeltpersonsforetak – Bendik Nonstad Coaching
Tjenester: Personlig trener, kostholdsveileder og digital treningsveileder.
Utdanning: bachelor i fysisk aktivitet og ernæring. Jobber nå som personlig trener og kostholdsveileder på en digital treningsplattform (ABEL) og på en klinikk som er spesialister på muskler og ledd (Torp&Co). Jeg skal også spesialisere meg innen muskel og leddterapaut.


Christina Gjestvang

Christina Gjestvang
Kompetanse: gruppeinstruktør, PT, laboratoriearbeid (fysisk arbeidskapasitet, maksimal styrke, kroppssammensetning), mediakorrespondanse.
Christina Gjestvang, Oslo, tlf: 900 20 391, mail:Christina.gjestvag@hotmail.com


Danielle Cabral ved Frisklivssentralen Bydel Gamle Oslo
Prosjektmedarbeider og frisklivsveileder i Frisklivssentralen Bydel Gamle Oslo
Kompetanse: Fysisk aktivitet i forebygging og behandling av psykiske helseutfordringer
Danielle Cabral, Oslo, mail: Dani.tee@hotmail.com


Elisabeth Edvardsen

Elisabeth Edvardsen ved Norges Idrettshøgskole
Kompetanse: Forsker og arbeidsfysiolog ved Oslo Universitetssykehus og Norges idrettshøgskole. Spesialfelt innen respirasjonsfysiologi, arbeidsfysiologi, kreft og fysisk form
Elisabeth Edvardsen, Oslo, mail: elisabeth.edvardsen@nih.no


Hege Ringdal

Hege Ringdal
Kompetanse: Helse- og treningsfysiolog, bachelor fra Høgskolen Innlandet, pågående master i idrettsmedisin ved Norges Idrettshøgskole (2023)
Hege Ringdal, tlf 41376398, Oslo, mail: hegeringdal@hotmail.com


Pernille Brenni Brovold
Personlig trener og gruppeinstruktør ved NIMI Ullevål 
Kompetanse: Aktiv instruktør (trening under kreftbehandling),& trening og eldre
Pernille Brenni Brovold, Oslo, tlf 46508518, mail:pernillebrennibrovold@hotmail.com


Rune Heggedal

Rune Heggedal, ved PTØ Gardermoen
Kompetanse: Individuell- og gruppebasert trening, trening og kreft (Aktiv Instruktør); Personlig trener (NIH); Registrere og vurdere fysisk form; Motivasjon/coaching; Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og vurdere helsefremmende og forebyggende tiltak tilpasset individuelle forutsetninger; Kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid med vekt på fysisk aktivitet for ulike befolkningsgrupper.
Tlf 41219521, mail: rheggedal@gmail.com


Sigrunn Mehl

Sigrunn Mehl
Kompetanse: Bachelorgrad i Idrettsvitenskap med fordypning i treningsfysiologi og helse (INN), Pågående Mastergradsutdanning i Idrettsmedisin (NIH).
Sigrun Mehl, Oslo, Mail: sigmehl@gmail.com


Silje Idland Tjensvoll ved Oslo Idrettskrets
Idrettspedagog i Oslo idrettskrets, avdeling fysisk aktivitet og helse. Aktiv på Dagtid og Aktiv på dagtid Senior.
Kompetanse: Fysisk aktivitet som integrert behandling innen psykisk helsevern, Behersker norsk tegnspråk.
Silje Idland Tjensvoll, Oslo, mail: ptsilje@icloud.com

 


Portrett av Tom-Daniel Laugerud

Tom-Daniel Laugerud

Tom-Daniel Laugerud
Bosted: Oslo
Arbeidssted: Selvstendig næringsdrivende
Kompetanse: BA SC Trening, helse og prestasjon – Fysisk aktivitet og helse og MA Idrettsmedisin (pågående) – Norges Idrettshøgskole
Tjenester: Gruppeinstruktør, Personlig veiledning.
Spesialkompetanse: AKTIV instruktør

E-post: tom.d.laugerud@gmail.com


Toril Moe

Toril Moe
Kompetanse: Lang erfaring med fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid, Ansvarlig for deltidstudiet Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid på Høgskolen i Innlandet. Foreleser i Fysisk aktivitet og psyisk helsearbeid knyttet til temaene; – tilrettelegging av fysisk aktivitet som behandling, motivasjon, hindringer og muligheter/tilgjengelighet for fysisk aktivitet. Administrator for Facebookgruppene FYSKICK og Eldre – Helse – Fysisk aktivitet.
Toril Moe, Oslo, tlf 91686274, mail: torilmoe@online.no


Truls Bech Flåskjer ved Hasle Sterk Helse og Trening
Kompetanse: Personlig trener, gruppeinstruktør, livsstilsendring og trening generelt.
Truls Bech Flåskjer, Oslo, Mail: truls.flaskjer@icloud.com


Vilde Linnea Bredesen

Vilde Linnea Bredesen

Bosted: Oslo
Arbeidssted: Fresh Fitness i Oslo
Firma: Fresh Fitness AS og Zengaarden (orgnr: 928485181)
Tjenester: Gruppeinstruktør og yogalærer. Personlig veiledning.
Spesialkompetanse: Instruerer gruppetimer, veileder individuell trening og holder meditasjoner.

E-post: vildebre@hotmail.com


Rogaland

Einar Furulund

Einar Furulund ved Stavanger Universitetssykehus – klinikk psykisk helse
Kompetanse: PhD kandidat i prosjektet ATLAS4LAR der personer med rusmisbruk mottar ny type behandling med fokus på kosthold, nikotin sub og høyintensitetstrenings intervensjon
Einar Furulund, Stavanger, tlf 95818868, mail: einar.furulund@sus.no


Troms og Finnmark

Thomas A Valnes ved Valnes Treningsfysiolog
Idrettsfysiolog, treningsveiledning for mosjonister, bredde og toppidrett, hjerterehabilitering, livsstilsendring, fysiologisk og fysisk testing i lab, ernæringsveiledning.
Thomas A Valnes, Troms, Tlf 91124694, mail: treningsfysiolog@outlook.com

Trøndelag

Helene Hagen
Kompetanse: Helse- og treningsfysiolog
Helene Hagen, Trondheim, tlf: 469 65 041, mail: Heleneshagen@gmail.com


Mani Izadi

Mani Izadi
Kompetanse: Treningsfysiolog og PT Bachelor og Master i Treningsfysiologi. Fokus på trening for helse og ytelse, personlig trening, rehabilitering.
Mani Izadi, Trøndelag, tlf 486 36 180, mail Mani.izadi9@gmail.com


Marte Eggen

Marte Eggen
Treningsfysiolog og PT
Kompetanse: VO2max testing, testing av 1RM, testing av fysisk form hos eldre, EKG, blodtrykk og diverse blodprøver (blodsukker, laktat og kolesterol). Tilrettelegge trening i forhold til sykdom (og dens eventuelle behandling) og andre personlige forutsetninger.
Marte Eggen, Sørlige Trøndelag, tlf 91177045, mail: marte.eggen@hotmail.com


Viktor Øverhus Hassel, ved Unicare Helsefort
Idrettspedagog, treningsfysiolog, PT
Viktor Øverhus Hassel, Trøndelag, tlf 45480501, mail: viktor_hassel@hotmail.com

Vestland

Ane Solbraa
Geografisk område: Bergen
Arbeidssted: Høgskulen på Vestlandet (HVL)
Kompetanse: Assisterende instituttleder ved HVL med ansvar for bl.a. bachelor idrett, trening og helse – studieretning trening, fysisk aktivitet og helse, og master idrettsvitskap. Vi utdanner helse- og treningsfysiologer.
Utdanning: bachelor i fysisk aktivitet og helse (NIH/HiSF), master i idrettsvitenskap/fysisk aktivitet og helse (NIH) og Ph.d. i fysisk aktivitet og helse (NIH). I tillegg bachelor i fysioterapi (HiO)


Benedikte W. Pedersen

Benedikte Wie Pedersen, Idrett Bergen Sør
Treningsveileder ved Idrett Bergen Sør, Bachelor ved Norges Idrettshøgskole (samt BSc Sykepleier).
Kompetanse: Tilrettelegge fysisk aktivitet for ulike målgrupper innen senior, psykiske lidelser, rus og andre lavterskel åpne tilbud. Bachelor i fysisk aktivitet og helse og sykepleie.
Benedicte Wie Pedersen, Bergen, tlf: 95458401, mail: benedikte_wp@hotmail.com


Jørgen I. Eikås

Jørgen Ivar Eikås, ved PT Gruppen Norge og Abel Technologies
Bachelor i Idrettsvitenskap ved Høgskolen Innlandet. Master i Bevegelsesvitenskap ved NTNU. Videreutdanning i Trening og kreft/AKTIV-instruktør ved NIH.
Kompetanse: Personlig trener, trening og kreft, trening for eldre, idrettspedagog innen nevrologi- og kreftrehabilitering i spesialisthelsetjenesten, jobbveileder i arbeidsrettet rehabilitering, veileder innen livsstilsendring og prestasjonsfremming.
Jørgen Ivar Eikås, tlf 97950424, Bergen, mail: jorgen.eikaas@gmail.com

Se også medlemsprofil-presentasjon av Jørgen HER (klikke på lenke)


Stine A. Liknes

Stine Askheim Liknes
Helse- og treningsfysiolog
Geografisk område: Sogndal
Studiested: Høgskulen på Vestlandet
Utdanning: Bachelor i idrett, fysisk aktivtiet og helse (ferdig 2023). ​​​​​Master i idrettsvitenskap (ferdig 2025)
​​​​​​+ Leder i Studentspretten Sogndal

stine.liknes@haugnett.no
99 16 64 39


Synne A. Liljedahl

Synne Aafedt Liljedahl ved Sogndal Frisklivssentral
Koordinator og helserådgjevar. Bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse. Master i idrettsvitenskap.
Kompetanse: Treningsgrupper, helsesamtaler, foredrag og kursholder knytt til fysisk aktivitet, kosthold, røyk/snus, hverdagsglede og søvn. Kursholder for barne- og ungdomsidrett for Vestland idrettskrets.
Synne Aafedt, Sogndal, tlf: 95893641, mail: synne.aafedt.liljedahl@sogndal.kommune.no


Thea Røst Thorsrud

Thea Røst Thorsrud
Helse- og treningsfysiolog
Kompetanse: Bachelorgrad i idrettsvitenskap med fordypning i helse og treningsfysiologi (INN) pågående mastergradsutdanning i idrettsvitenskap med fokus på fysisk aktivitet og folkehelse (HVL).
Thea Røst Thorsrud, Sogndal, mail: theachrth@gmail.com


Veronica Foss Hillestad ved Helse Bergen
Master i idrettsvitenskap Høgskolen Vestlandet/Norges Idrettshøgskole; praktisk pedagogisk utdanning Høgskolen Vestlandet
Kompetanse: Kreftrehabilitering, opplæring og rehabilitering på Haukeland universitetssjukehus (kreftsenteret)
Veronica Foss Hillestad, Bergen, mail: vfossh@hotmail.com

Vestfold og Telemark

Angelica Terese Gjærum
Arbeidssted: Nordagutu
Geografisk område: Telemark
Foretak: Sykehuset Telemark -Seksjon for Rehabilitering, Nordagutu
Tjenester: Konsultasjoner og personlig veiledning, treningsveiledning i grupper samt tverrfaglig teamkoordinator.
Spesial kompetanse: Teamkoordinator for rehabiliteringstilbudet Trening som medisin og Pusterommet. Spesialkompetanse innen trening og fedme. Aktiv instruktør (trening og Kreft).

E-post: atgjaerum@gmail.com


Eva Maria Støa
Arbeidssted: Universitet i Sørøst-Norge
Geografisk område: Telemark
Kompetanse: Jobber som førsteamanuensnis ved Universitetet i Sørøst-Norge. Kompetanseområder er treningslære og treningsfysiologi knyttet til både helse og prestasjon.

E-post: eva.m.stoa@usn.no


Henriette Sande

Henriette Sande
Bachelor Helse- og Treningsfysiolog.
Kompetanse: miljøterapeut i bolig, ernæringsveiledning, treningsveiledning, helsefremmende og forebyggende arbeid. Driver også Fórveiledning med Henriette
Henriette Sande, tlf 94260313, mail:sande.henri@gmail.com


Inger Helene Hamborg, ved Sense treningssenter
Funksjonell muskeltesting, rehabilitering, fysiologisk testing (spirometri, blodtrykk, maksimalt oksygenopptak, laktatprofil, muskelstyrke), fysisk funksjonsnedsettelse, ryggmargskade, hodeskade, slag, hjerte- og karsykdom, trening for eldre, gravide og i barsel. Jobber som personlig trener på Sense helse og trening i Kongsberg med tett samarbeid til helseavdeling med fysioterapeut, ernæringsrådgiver og naprapat.
Inger Helene Hamborg, Kongsberg, tlf 41616789, mail ingerhelenehamborg@gmail.com


Josefine Heia / Rehabiliteringssenteret AiR
Kompetanse: Idrettspedagog, arbeidsrettet rehabilitering. Tilbyr personlig trening; både individuelt og i grupper.


Randi Gidske Mol, ved Gimo Fitness Club
Tilbyr PT-tjenester, styrke/kondisjon, rehabilitering av muskel/skjelett lidelser, kostholdsveiledning, foredrag i ernæring, opptrening elektroterapi. Har også spesialkompetanse på trening for kreftpasienter
Randi Gidske Mol, Larvik, tlf 91609930, mail: rlgmol@hotmail.com


Sverre Billing
Helse- og treningsterapeut
Kompetanse: Kostholdsveiledning, Ernæringsforedrag, Treningsveiledning.
Sverre Billing, Horten, tlf 47264857, mail: sverre.billing@gmail.com


Veslemøy Bråten

Veslemøy Bråten, Modum Bad
Kompetanse: Fysisk aktivitet som terapi ved psykiske lidelser; gruppetrening, utetrening, individuell veiledning.
Veslemøy Bråten, Modum, tlf: 415 64 049, mail: veslemoy_braten@hotmail.com
Se også medlemspresentasjon av Veslemøy HER.


Viken

Angunn Kjøsnes

Angunn Kjøsnes

Angunn Kjøsnes
Idrettspedagog ved Sunnås Sykehus. Har dei siste tre åra utøvd kompetanse og ervervet egen kunnskap i å jobbe med barn og voksne med funksjonsnedsettelser.
Kompetanse: Bachelor i Idrett og bevegelsesvitenskap, sertifisert personlig trener gjennom American Council on Exercise, kurs i idrettsernæring, Yogainstruktør kurs for barn 9-12år, sitski ledsagerkurs, våttkort og topptaukort, holder på med årsstudium i spesialpedagogikk.
Angunn Kjøsnes, Nesodden, tlf 94986701, mail:kjoesnes.anngunn@gmail.com


Sofia Brevik-Persson

Anna Sofia Brevik-Persson
Kompetanse: Master i idrettsvitenskap ved NIh, Bachelor i fysisk aktivitet og ernæring, helse- & treningsfysiolog. Gruppeinstruktør, PT og laboratoriearbeid med spesialkompetanse på trening etter hjerteinfarkt, trening for eldre og gravide.
Tlf 47705979
E-post:sofiabpersson@outlook.com


Bosajo Berger-Eid

Bosajo Berger-Eid
Kompetanse: Master idrettsmedisin ved Norges Idrettshøgskole (2023).
Geografisk område: Nordre Follo
Tlf 46924656
E-post:bosajo.berger-eid@hotmail.com


Christina Gjestvang

Christina Gjestvang
Arbeidssted: Norges Idrettshøgskole
Kompetanse: gruppeinstruktør, PT, laboratoriearbeid (fysisk arbeidskapasitet, maksimal styrke, kroppssammensetning), mediakorrespondanse.
Tlf: 900 20 391
E-post: christinag@nih.no


Elisabeth Edvardsen

Elisabeth Edvardsen
Arbeidssted: Norges Idrettshøgskole
Kompetanse: Forsker og arbeidsfysiolog ved Oslo Universitetssykehus og Norges idrettshøgskole. Spesialfelt innen respirasjonsfysiologi, arbeidsfysiologi, kreft og fysisk form
E-post: elisabeth.edvardsen@nih.no


Johanne Bendiksen

Johanne Bendiksen
Arbeidssted: Sylling ungdomsskole- miljøterapeut med fokus på en aktiv og trygg hverdag for elevene.
Geografisk område: Lier,Viken
Kompetanse: bachelor i fysisk aktivitet og ernæring. Deltidsstudent PPU
E-post: bendiksenjohanne@gmail.com


Bilde av Lene Østby Furu

Lene Østby Furu

Lene Østby Furu
Frisklivskoordinator i Nye Moss kommune. BSc Helse- og treningsfysiolog.
Kompetanse: Atferdsendring innen fysisk aktivitet, kosthold, tobakkslutt og søvn. Overvekt hos barn og unge. Motiverende samtale.
Tlf 94019207
E-post: lene.ostby.furu@moss.kommune.no


Bilde av Kristin R Granum

Kristin Rosebø Granum

Kristin Granum Rosebø
Arbeidssted: Kreativ Trening
Kompetanse: Helse og treningsfysiolog, etterutdanning i coaching og livslæring. Forfatter av tre bøker relatert til fysisk aktivitet. Tilbyr livsstilsendring, foredrag til bedrifter, veiledning én til én og i grupper inne, digitalt og utendørs.
Geografisk område: Nordre Follo kommune
Tlf: 99 23 03 66
E-post: kristin@kreativtrening.no

Se også vår medlemspresentasjon av Kristin her (trykk på lenke).


Mari Aure, Mestringsenheten
Arbeidssted: Modum Kommune
Kompetanse: Spesialkunnskap rettet mot psykisk helse og rus
Geografisk område: Modum
Tlf 928 88 273
E-post: Maria_aure@hotmail.com


Sigrunn Mehl

Sigrunn Mehl
Kompetanse: Bachelorgrad i Idrettsvitenskap med fordypning i treningsfysiologi og helse (INN), Pågående Mastergradsutdanning i Idrettsmedisin (NIH).
Geografisk område: Oslo
E-post: sigmehl@gmail.com


Silje Idland Tjensvoll
Arbeidssted: Oslo Idrettskrets
Idrettspedagog i Oslo idrettskrets, avdeling fysisk aktivitet og helse. Aktiv på Dagtid og Aktiv på dagtid Senior.
Kompetanse: Fysisk aktivitet som integrert behandling innen psykisk helsevern, Behersker norsk tegnspråk.
Geografisk område: Oslo
E-post: ptsilje@icloud.com


Bilde av Therese Fostervold Mathisen

Therese F Mathisen

Therese Fostervold Mathisen
Arbeidssted: TheMa Nutrition
PhD idrettsvitenskap, ernæringsfysiolog og helse-& treningsfysiolog
Kompetanse: idrettsernæring, helsefremmende kosthold, og treningsterapi for spiseforstyrrelser.
Tlf: 95752818
E-post: therese@themanutrition.no


Tine Norderhaugen

Tine Norderhaugen ved Frisklivssentralen Ås Kommune
Kompetanse: Helse- og treningsfysiolog med bachelorgrad fra Norges Idrettshøgskole og mastergrad i global folkehelse fra NTNU Trondheim.
Geografisk område: Oppegård
Tlf: 452 02 785
E-post: tine.norderhaug@as.kommune.no

 


Tone-Mette Tømte

ToneMette Tømte
Geografisk område: Viken.
Studiested: Norges Idrettshøgskole.
Utdanning: Bachelor i Trening, helse og prestasjon ved NIH, med fordypning i fysisk aktivitet og helse (ferdig 2023). Pågående påbyggingsstudie i Fysisk aktivitet og funksjonshemming ved NIH.

E-post: tonemette01@hotmail.com
Tlf: 46 94 96 99


Truls Bech Flåskjer
Arbeidsted: Hasle Sterk Helse og Trening
Kompetanse: Personlig trener, gruppeinstruktør, livsstilsendring og trening generelt.
Truls Bech Flåskjer, Oslo, Mail: truls.flaskjer@icloud.com