Her  finner du en riksdekkende oversikt over privatpraktiserende helse- og treningsterapeuter (FHT), og over klinikker hvor FHT finnes tilgjengelig. Listen er kontinuerlig under utvikling og oppdatering!

Innlandet

Petter Linstad
Frisklivsterapeut i Frisklivssentralen Eidsskog, Personlig veiledning, gruppeaktivitet, kurs i søvn og tobakksavenning, foredrag
Kompetanse: Master i idrettsmedisin og PPU fra NIH. Veileder i livsstilsendring (tobakk, fysisk aktivitet, søvn og kosthold). Jobber også med overordnet folkehelsearbeid i kommunen og ut mot frivilligheten.
Petter Linstad, Kongsvinger, tlf 92648882, mail:petterlinstad@hotmail.com

Møre og Romsdal

Henrik Søreng / Helse Møre & Romsdal HF
Trening- og kostholdsveiledning, kurs innen aktivitetsmedisin, rehabilitering, motiverende samtaler for å endre en ønskelig atferd, prosjektarbeid innen folkehelse, fysisk testing..
Kompetanse: Spesialisert kompetanse på aktivitetsmedisin rettet mot livsstilsykdommer og rehabilitering av skader. Tilbyr personlig veiledning iht aktivitetsmedisin rettet mot skader, somatisk- og psykiske plager samt ernæring. Sertifisert innen MI (moteverende intervju og BraMat-kursleder og kognitiv rehabilitering.
Henrik Søreng, tlf 46613037, Ålesund, mail: henrik.soreng@hotmail.com

Nordland
Oslo

Botond Davoti
PT, Aktiv Instruktør (trening for kreftpasienter), idrettsmedisiner.
Kompetanse: Fysiologisk testing av hjerte- og lungepasienter. Tilrettelegging av trening for hjertesyke. Kunnskap om helsefremmende og forebyggende arbeid med vekt på fysisk aktivitet for ulike befolkningsgrupper. Spesialkompetanse på treningsplanlegging og periodisering av styrketrening.
Botond Davoti, Oslo, tlf 45394594, mail: davotibotond@gmail.com

Malin Skindlo
Frisklivsveileder i Bydel Østensjø, BSc ernæringsfysiologi
Malin Skindlo, Oslo, tlf 48200079, mail: skindlo.malin@gmail.com

Martin Siksjø Brevikved Oslo trening og fysiologiske testsenter AS
Kontaktflater:@treningsfysiologen på Instagram, Tiktok, og www.treningsfysiologen.no
Kompetanse: Tilbyr personlig trening, fysiologiske tester (Vo2maks, forbrenningsutredning, laktat terskel tester, EKG og enkle lungetester).
Martin S Brevik, Oslo, tlf 41207357, mail: Msbbev93@gmail.com

Pernille Brenni Brovold
Personlig trener og gruppeinstruktør ved NIMI Ullevål 
Kompetanse: Aktiv instruktør (trening under kreftbehandling),& trening og eldre
Pernille Brenni Brovold, Oslo, tlf 46508518, mail:pernillebrennibrovold@hotmail.com

TheMa Nutrition
Ernæringsfysiolog og helse-& treningsterapeut.
Kompetanse: Spesialkompetanse på idrettsernæring, helsefremmende kosthold, og treningsterapi for spiseforstyrrelser.
Therese Fostervold Mathisen, Råde, tlf 95752818, mail: therese@themanutrition.no

Toril Moe
Kompetanse: Lang erfaring med fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid, Ansvarlig for deltidstudiet Fysisk aktivitet i psykisk helsearbeid på Høgskolen i Innlandet. Foreleser i Fysisk aktivitet og psyisk helsearbeid knyttet til temaene; – tilrettelegging av fysisk aktivitet som behandling, motivasjon, hindringer og muligheter/tilgjengelighet for fysisk aktivitet. Administrator for Facebookgruppene FYSKICK og Eldre – Helse – Fysisk aktivitet.
Toril Moe, Oslo, tlf 91686274, mail: torilmoe@online.no

Rogaland
Troms og Finnmark
Trøndelag

Linnea Kårstad
BSc treningsfysiolog (student ved NTNU)
Linnea Kårstad, Trondheim/Førde, tlf 95105168, mail: linnea.kaarstad@hotmail.com

Marte Eggen
Treningsfysiolog og PT
Kompetanse: VO2max testing, testing av 1RM, testing av fysisk form hos eldre, EKG, blodtrykk og diverse blodprøver (blodsukker, laktat og kolesterol). Tilrettelegge trening i forhold til sykdom (og dens eventuelle behandling) og andre personlige forutsetninger.
Marte Eggen, Sørlige Trøndelag, tlf 91177045, mail: marte.eggen@hotmail.com

Viktor Øverhus Hassel, ved Unicare Helsefort
Idrettspedagog, treningsfysiolog, PT
Viktor Øverhus Hassel, Trøndelag, tlf 45480501, mail: viktor_hassel@hotmail.com

Vestland

Astrid Kahrs Dykesteen / Atlet Treningssenter
Eget foretak og PT ved Atlet Treningssenter.
Bachelor og mastergrad i bevegelsesvitenskap, NTNU. Kurs: Neuroscience and training, Barca Univercity online, slyngeinstruktør.
Kompetanse: Personlig veiledning innen trening, individuelt/små PT-grupper for god oppfølging, Tilrettelegge trening for personlige mål og utfordringer, skape gode vaner i hverdagen
Astrid Kahrs Dykesteen, tlf 40465562, Bergen, mail: astrid@bevegelseogstyrke.no

Jørgen Ivar Eikås
Eget foretak, Studio Nor Sprek og Blid
Bachelor i Idrettsvitenskap ved Høgskolen Innlandet. Master i Bevegelsesvitenskap ved NTNU. Videreutdanning i Trening og kreft/AKTIV-instruktør ved NIH.
Kompetanse: Personlig trener, trening og kreft, trening for eldre, rehabilitering av muskel og skjelett lidelser, veileder innen livsstilsendring og prestasjonsfremming. Erfaring fra rehabilitering i spesialisthelsetjenesten.
Jørgen Ivar Eikås, tlf 97950424, Bergen, mail: jorgen.eikaas@gmail.com

Linnea Kårstad
BSc treningsfysiolog (student ved NTNU)
Linnea Kårstad, Trondheim/Førde, tlf 95105168, mail: linnea.kaarstad@hotmail.com

Vestfold og Telemark

Randi Gidske Mol, ved Gimo Fitness Club
Tilbyr PT-tjenester, styrke/kondisjon, rehabilitering av muskel/skjelett lidelser, kostholdsveiledning, foredrag i ernæring, opptrening elektroterapi. Har også spesialkompetanse på trening for kreftpasienter
Randi Gidske Mol, Larvik, tlf 91609930, mail: rlgmol@hotmail.com

Josefine Heia / Rehabiliteringssenteret AiR
Kompetanse: Idrettspedagog, arbeidsrettet rehabilitering. Tilbyr personlig trening; både individuelt og i grupper.

Sverre Billing
Helse- og treningsterapeut
Kompetanse: Kostholdsveiledning, Ernæringsforedrag, Treningsveiledning.
Sverre Billing, Horten, tlf 47264857, mail: htt.sverre.billing@gmail.com

Viken
Angunn Kjøsnes

Angunn Kjøsnes

Angunn Kjøsnes
Idrettspedagog ved Sunnås Sykehus. Har dei siste tre åra utøvd kompetanse og ervervet egen kunnskap i å jobbe med barn og voksne med funksjonsnedsettelser.
Kompetanse: Bachelor i Idrett og bevegelsesvitenskap, sertifisert personlig trener gjennom American Council on Exercise, kurs i idrettsernæring, Yogainstruktør kurs for barn 9-12år, sitski ledsagerkurs, våttkort og topptaukort, holder på med årsstudium i spesialpedagogikk.
Angunn Kjøsnes, Nesodden, tlf 94986701, mail:kjoesnes.anngunn@gmail.com

Frisklivssentralen i Nye Moss
Frisklivskoordinator i Nye Moss kommune.
Kompetanse: Atferdsendring innen fysisk aktivitet, kosthold, tobakkslutt og søvn. Overvekt hos barn og unge. Motiverende samtale.
Lene Østby Furu, Ski, tlf 94019207, mail: lene.ostby.furu@moss.kommune.no

Marthe Olshausen
Frisklivsterapeut Gjerdrum Frisklivssentral, og daglig leder, instruktør og helse- og treningsterapeut hos Gjerdrum Fysioterapi og Trening.
Kompetanse: Har faglig fordypning i muskel-/skjelettlidelser. Arbeider med varig livsstilsendring og fysisk aktivitet og trening som forebyggende og behandlende tiltak mot livsstilssykdommer hos voksne. Fallforebyggende trening for eldre, og tidlig innsats aktivitetstilbud for barn og unge.
Marthe Olshausen, Gjerdrum, tlf 47272222, mail: Mmthorshaug@gmail.com

Mestringsenheten, Modum Kommune
Spesialkunnskap rettet mot psykisk helse og rus
Maria Aure, Modum, tlf 928 88 273, mail: Maria_aure@hotmail.com

TheMa Nutrition
Ernæringsfysiolog og helse-& treningsterapeut i TheMa Nutrition
Spesialkompetanse på idrettsernæring, helsefremmende kosthold, og treningsterapi for spiseforstyrrelser.
Therese Fostervold Mathisen, tlf 95752818, mail: therese@themanutrition.no